Integritetspolicy

Insamling av data

Vi samlar in e-postadress i samband med felanmälan av automat i syfte att återkoppla eller förfråga om ytterligare information. Enskilda personuppgifter som kan ha lämnats till [email protected] används endast i syfte att kunna hantera felanmälan/förfrågningar och används inte i annat syfte.

Vi använder felrapporteringverktyget Sentry för att upptäcka fel och brister i appen, inrapporterad data är anonymiserad.

Borttagning av data

Kontakta oss på [email protected] om du önskar ta bort personuppgifter.

Förändring av Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy vid behov. Därför rekommenderas du att granska denna sida med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Denna policy gäller från och med 2023-11-15

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller kommentarer kring vår integritetspolicy så kan du kontakta oss på följande sätt.

E-post: [email protected]
Telefon kundservice: 010-588 90 90

Besöks och postadress:
Bankomat AB
Holländargatan 10
111 36 Stockholm
Organisationsnummer: 556817-971