Automater används mycket

3 mars 2022

Med anledning av kriget i Ukraina tas det just nu ut mer kontanter än tidigare.
Det finns kontanter så att det räcker. Vi laddar automaterna kontinuerligt efter behov och om en automat är stängd av något skäl så kommer den snart att öppnas igen. Vi sätter till resurser för att möta den efterfrågan som finns.