Våra tjänster

Vi erbjuder ett flertal tjänster för att förenkla din vardag. Från kontantuttag och insättningar till hantering av utländsk valuta. Våra lösningar är utformade för att vara bekväma, säkra och lättillgängliga.

Kontantautomater

Vi erbjuder uttag och insättning av kontanter. Vi erbjuder även kontoutdrag, överföring mellan konton och ändring av PIN-­kod. Exakt vilka tjänster just du har tillgång till bestäms av din bank.

Uttag

I våra automater kan du ta ut svenska kronor och utländsk valuta. Vilka valutor som finns tillgängliga varierar men det finns automater med euro, pund, dollar, danska eller norska kronor, thailändska baht och polska zloty. I vår kartfunktion och i vår app Hitta Bankomat kan du se vilka valutor en viss automat har.

Insättning

Bankomat har idag 450 automater med insättningsfunktion. Du kan sätta in svenska sedlar. Insättningen görs normalt till kontot som är kopplat till kortet men kortutgivare kan tillåta insättning till andra konton i samma bank. I dagsläget är det kunder till Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB och Swedbank/Sparbankerna som har tillgång till insättningstjänsten. I vår kartfunktion och i vår app Hitta Bankomat kan du se var insättningsautomaterna finns.

Resevaluta

Bankomat erbjuder uttag av utländsk valuta i flera automater. Vi har de vanligaste valutorna euro, brittiska pund och amerikanska dollar i automater runt om i Sverige. Vissa automater i Skåne erbjuder även danska kronor och vid norska gränsen erbjuder vi norska kronor. Du hittar enkelt närmaste automat för den valuta du vill ha via kartfunktion eller i vår app Hitta Bankomat.

Depåtjänster

Vi ansvarar för fyra kontantdepåer runt om i landet. Vi hämtar och lämnar kontanter hos Sveriges Riksbank och via våra depåer effektiviserar vi kontantflödet inom Sverige.

Om du har frågor om kontantoptimering, kontakta oss via e-post [email protected].

Instruktioner för tjänster

Se alla frågor och svar
1. Blippa eller sätt i ditt kort.
2. Tryck din PIN-kod och Klar.
3. Skriv eller välj belopp.
4. Välj om du vill ha kvitto.
5. Ta ditt kort.
6. Ta dina pengar.
7. Ta ditt kvitto.
8. Välkommen åter.

Ladda ner PDF med instruktion för uttag.
1. Blippa eller sätt i ditt kort.
2. Tryck din PIN-kod och Klar.
3. Välj tjänsten Sedelinsättning.
4. Information om maximalt belopp för insättning visas. Tryck på Fortsätt.
5. Ange belopp att sätta in. Avsluta med Klar.
6. Placera sedlarna i inmatningsfacket, max 100 sedlar. Endast sedlar får placeras i facket. Sedlarna får inte vara vikta eller trasiga. Tryck på Fortsätt.
7. Kontrollera att uppgifterna stämmer och tryck på Fortsätt.
8. Ta ditt kort.
9. Ta kvitto.
10. Välkommen åter.

Ladda ner PDF med instruktion för sedelinsättning.
1. Blippa eller sätt i ditt kort.
2. Tryck din PIN-kod och Klar.
3. Välj Utländsk valuta.
4. Välj valuta.
5. Skriv eller välj belopp.
6. Valt belopp, växlingskurs och totalt belopp i SEK visas. Tryck på Godkänn.
7. Välj om du vill ha kvitto.
8. Ta dina pengar.
9. Ta ditt kvitto.
10. Välkommen åter.

Ladda ner PDF med instruktion för uttag av valuta.
1. Sätt i ditt kort.
2. Tryck din PIN-kod och Klar.
3. Välj Ändra PIN-kod.
4. Tryck ny PIN-kod och Klar.
5. Bekräfta ny PIN-kod och Klar.
6. Ta ditt kort.
7. Välkommen åter.

Ladda ner PDF med instruktion för byte av PIN-kod.
1. Blippa eller sätt i ditt kort.
2. Tryck din PIN-kod och Klar.
3. Välj Andra tjänster.
4. Välj Överföring.
5. Välj konto att överföra från.
6. Ange belopp att överföra. Avsluta med Klar.
7. Välj konto att överföra till.
8. Bekräfta belopp och konto.
9. Välj om du vill ha kvitto.
10. Ta ditt kort.
11. Ta ditt kvitto.
12. Välkommen åter.

Ladda ner PDF med instruktion för överföring.
Se alla frågor och svar