Vanliga frågor

Våra tjänster
Hur hittar jag närmaste automat?
Du kan söka efter våra automater här på vår hemsida, eller ladda ner vår app Hitta Bankomat på Google Play eller App Store.
Våra tjänster
Vilka kort kan jag använda i automaterna?
Alla kort märkta med Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners Club, Discover, Pulse, Verve, Unionpay och Eufiserv.
Våra tjänster
Vilka tjänster har jag tillgång till i automaterna?
Det är din bank som styr vilka tjänster du har tillgång till i våra automater. Hör av dig till banken för att få veta vad som gäller för dig.
Våra tjänster
Hur gör jag ett uttag?
Ladda ner instruktioner i pdf-format.
Våra tjänster
Hur mycket pengar kan jag ta ut?
Din bank beslutar om maxbelopp för uttag, hör av dig till banken för att veta vad som gäller för dig. För de kortutgivare som ännu inte är kunder till oss har vi en generell gräns på 2000 kronor per uttag. För American express är gränsen 5000 kronor per uttag. Det finns också en teknisk begränsning i automaten på max 30 sedlar per uttag.
Våra tjänster
Vilka valörer finns i automaterna?
De flesta av våra uttagsautomater har 100-, 200- och 500-kronorssedlar. De är inställda så att de alltid matar ut det alternativ som innebär lägst antal sedlar. Det händer att en valör tar slut och då åtgärdar vi det vid nästa påfyllning.
Våra tjänster
Jag saknar en viss valör?
Vi får direkt information när en viss valör tagit slut och åtgärdar detta vid nästa tillfälle som automaten fylls på.
Våra tjänster
Hur gör jag en insättning?
Våra tjänster
Vilka valutor och valörer kan jag sätta in?
Samtliga giltiga svenska sedlar.
Våra tjänster
Hur mycket pengar kan jag sätta in?
Din bank beslutar om maxbelopp för insättning, hör av dig till din bank för att få veta vad som gäller för dig. Automaten kan hantera 100 stycken sedlar åt gången. Du kan endast sätta in svenska sedlar, ej utländsk valuta.
Våra tjänster
Hur lång tid tar det innan jag ser pengarna på kontot vid en insättning?
Det är upp till din bank, normalt sker det omgående.
Våra tjänster
Kan vi som företag/förening sätta in våra dagskassor i era insättningsautomater?
Som företag/förening kan ni göra insättningar av dagskassor (sedlar) i våra insättningsautomater om er bank erbjuder den tjänsten. Det går alltid bra att kontakta bankerna för att se vilka tjänster de erbjuder i våra automater.
Våra tjänster
Kan jag sätta in mynt?
Nej, vi har ingen generell tjänst för mynt. Vi ber dig istället att kontakta din bank för information om hur du ska hantera dina mynt. Du kan också besöka Sveriges Riksbanks webbplats www.riksbank.se
Våra tjänster
Vad kostar det att göra ett uttag eller en insättning?
Vi tar inte ut avgifter av dig som kortinnehavare. De eventuella avgifter som tas ut för en transaktion bestäms av den bank som gett ut kortet. Kontakta din bank för att få information om vad som gäller för ditt kort.
Valuta
Vilka utländska valutor kan jag ta ut?
Vi erbjuder de vanligaste valutorna: euro, GBP och USD men även andra valutor förekommer, tex Turkiska lira, danska och norska kronor. Du hittar enkelt närmaste automat för den valuta du vill ha via kartan eller i vår app Hitta Bankomat.
Valuta
Vad kostar det att köpa utländsk valuta i automaten?
Vi har som mål att tillhandahålla valuta till så låg kostnad som möjligt. Du betalar det belopp du ser på skärmen omräknat till SEK. Vi ändrar kursen varje vardag. Vi tar inte ut några fasta avgifter eller gör andra påslag än den presenterade kursen. Beroende på vilket kort du använder kan din kortutgivare eventuellt ta ut avgifter.
Valuta
Hur vet jag vilken kurs som erbjuds?
Kursen presenteras på vår hemsida och i vår app samt på skärmen i automaten innan du godkänner ditt uttag.
Valuta
Hur ofta ändras kursen?
Den ändras varje vardag. Tids- och kursavvikelser kan förekomma.
Valuta
Vilka valörer får jag när jag tar ut utländsk valuta?
I våra automater finns valörerna:
 • 20 EUR
 • 50 EUR
 • 20 USD
 • 20 GBP
 • 100 DKK
 • 200 NOK
 • 100 TRY
 • 100 PLN
 • 1000 THB
Valuta
Kan jag sätta in utländsk valuta?
Nej, vi erbjuder enbart insättning av SEK.
Valuta
Kan jag köpa resevaluta på er hemsida och få den hemskickad?
Nej men vår samarbetspartner Loomis Sverige AB säljer resevaluta på sin hemsida. Klicka på länken så kommer du vidare dit valuta.loomis.se. Valutan skickas till dig via rekommenderat brev, och det finns ett trettiotal valutor att välja mellan. Ett smidigt sätt att köpa valuta om du inte har en kontantautomat i närheten, eller om du önskar andra resevalutor än vi erbjuder. För mer information, kontakta gärna Loomis Kundservice på 010-163 63 00 eller läs deras FAQ.
Valuta
Hur fungerar det om jag tar ut resevaluta från ett konto i samma valuta?
Vi debiterar alltid uttag av utländsk valuta i SEK enligt vår gällande växelkurs, utan att göra några andra påslag. Det betyder att om du tex har ett eurokonto så blir det två växlingar, först en växling till SEK sedan tillbaka till EUR. I samband med uttaget informerar vi på skärmen om vilken kurs vi har samt vilket belopp i SEK som kommer att debiteras. Det kan tillkomma avgifter, tex valutaväxlingsavgifter, från din kortutgivare. Vi känner inte till dessa avgifter och kan inte redovisa för dessa.
Våra tjänster
Hur reklamerar jag ett uttag eller en insättning?
Kontakta din bank för att göra en reklamation.
Övriga frågor
Hur felanmäler jag en automat?
Kontakta vår Kundservice på telefon 010-588 90 90, via vår Facebooksida eller på [email protected].
Våra tjänster
Varför fick jag inget kvitto från automaten?
Det kan vara slut på kvittopapper eller fel på kvittoskrivaren. Vi får automatiskt information om detta och kommer att åtgärda felet så fort vi kan. För att få saldouppgifter så kan du kontakta din bank eller besöka någon annan av våra automater.
Våra tjänster
Varför tar inte automaten emot mitt kort?
Kontakta din bank som kan hjälpa dig med att ta reda på vad felet beror på. Det är också till din bank du vänder dig om du behöver beställa ett nytt kort.
Våra tjänster
Vad gör jag om mitt kort slukats av automaten?
Kontakta din bank för att spärra kortet och beställa ett nytt. Kort slukas antingen på kortutgivarens begäran eller vid fel på automaten. Slukade kort makuleras och lämnas inte tillbaka, detta är ett säkerhetskrav från de kortutgivande bankerna.
Våra tjänster
Vad gör jag om jag glömt sedlarna i automaten?
Kontakta din bank för att göra en reklamation. Automaten drar tillbaka kvarglömda sedlar efter ca 30 sekunder.
Våra tjänster
Vad gör jag om jag hittar kvarglömda sedlar i automaten?
Sedlar som hittas vid våra automater är att betrakta som hittegods och ska lämnas in till polisen. Information om hittegods och reglerna kring detta finns på polisens hemsida.
Övriga frågor
Hur anmäler jag en smutsig eller klottrad automat?
Kontakta vår Kundservice på telefon 010-588 90 90, via vår Facebooksida eller på [email protected].
Övriga frågor
Kan covid-19 smitta via sedlar och mynt?
Inget talar för risk att smittas från sedlar eller mynt. Coronaviruset som orsakar covid-19 smittar framför allt från hostningar och nysningar eller vid nära kontakt med sjuka personer. Det är ännu inte helt klarlagt hur länge viruset kan överleva utanför människokroppen. Det är inte visat om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19. Genom att undvika att röra vid ansiktet (ögon, näsa, mun) och vara noga med att tvätta händerna med tvål och vatten minskar risken för smitta. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har tillgång till vatten. Källa: Folkhälsomyndigheten
Övriga frågor
Är era automater tillgänglighetsanpassade?
Tillgängligheten till och i våra automater är väldigt viktig för oss.
 • Vi följer Boverkets regler om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser.
 • När vi placerar våra automater följer vi tillgänglighetsnormerna ADA och EN 301549 för att säkerställa tillgängligheten.
 • När vi utvecklar våra digitala plattformar och tjänster följer vi Web Content Acessibility Guidelines (WCAG) för att säkerställa att våra tjänster är tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.
Övriga frågor
Vad gär jag om jag inte är nöjd med hanteringen av mitt ärende?
Det är viktigt för oss att du är nöjd med vårt bemötande och våra tjänster. Vill du lämna en synpunkt är du varmt välkommen att kontakta vår Kundservice på telefon 010-588 90 90 eller [email protected]. Kan vi inte hjälpa dig med ditt ärende rekommenderar vi att du vänder dig till din bank. Det gäller tex reklamationer och vilka tjänster du har tillgång till i våra automater. Detta regleras i det avtal du har med din bank avseende hur du kan disponera ditt konto med kort. Om du inte känner dig nöjd med vår hantering av ditt ärende kan du vända dig till följande instanser: Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Här kan du som privatperson få hjälp och vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut. Läs mer om dem här: http://www.konsumenternas.se/om-oss/bank-och-finansbyran. Telefon:  0200-22 58 00. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Bankomat åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten. Läs mer om dem här: www.arn.se. Telefon: 08-508 860 00. Allmän domstol Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol. www.domstol.se
Övriga frågor
Hur arbetar ni med GDPR?
Vi behandlar bara de uppgifter som Bankomat behöver för att du ska kunna utföra dina tjänster hos oss. Här kan du läsa mer hur vi behandlar dina personuppgifter.