Vanliga frågor

Våra tjänster
Du kan söka efter våra automater här på vår hemsida, eller ladda ner vår app Hitta Bankomat på Google Play eller App Store.
Våra tjänster
Alla kort märkta med Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners Club, Discover, Pulse, Verve, Unionpay och Eufiserv.
Våra tjänster
Det är din bank som styr vilka tjänster du har tillgång till i våra automater. Hör av dig till banken för att få veta vad som gäller för dig.
Våra tjänster
Ladda ner instruktioner i pdf-format.
Våra tjänster
Din bank beslutar om maxbelopp för uttag, hör av dig till banken för att veta vad som gäller för dig. För de kortutgivare som ännu inte är kunder till oss har vi en generell gräns på 2 000 kronor per uttag. Det finns också en teknisk begränsning i automaten på max 30 sedlar per uttag.
Våra tjänster
De flesta av våra uttagsautomater har 100-, 200- och 500-kronorssedlar. De är inställda så att de alltid matar ut det alternativ som innebär lägst antal sedlar. Det händer att en valör tar slut och då åtgärdar vi det vid nästa påfyllning.
Våra tjänster
Vi får direkt information när en viss valör tagit slut och åtgärdar detta vid nästa tillfälle som automaten fylls på.
Våra tjänster
Våra tjänster
Samtliga giltiga svenska sedlar.
Våra tjänster
Din bank beslutar om maxbelopp för insättning, hör av dig till din bank för att få veta vad som gäller för dig. Automaten kan hantera 100 stycken sedlar åt gången. Du kan endast sätta in svenska sedlar, ej utländsk valuta.
Våra tjänster
Det är upp till din bank, normalt sker det omgående.
Våra tjänster
Som företag/förening kan ni göra insättningar av dagskassor (sedlar) i våra insättningsautomater om er bank erbjuder den tjänsten eller om ni är kund hos Loomis. Det går alltid bra att kontakta bankerna för att se vilka tjänster de erbjuder i våra automater eller kontakta Loomis.
Våra tjänster
Nej, vi har ingen generell tjänst för mynt. Vi ber dig istället att kontakta din bank för information om hur du ska hantera dina mynt. Du kan också besöka Sveriges Riksbanks webbplats www.riksbank.se
Våra tjänster
Vi tar inte ut avgifter av dig som kortinnehavare. De eventuella avgifter som tas ut för en transaktion bestäms av den bank som gett ut kortet. Kontakta din bank för att få information om vad som gäller för ditt kort.
Valuta
Vi erbjuder de vanligaste valutorna: euro, GBP och USD men även andra valutor förekommer, tex Turkiska lira, danska och norska kronor. Du hittar enkelt närmaste automat för den valuta du vill ha via kartan eller i vår app Hitta Bankomat.
Valuta
Vi har som mål att tillhandahålla valuta till så låg kostnad som möjligt. Du betalar det belopp du ser på skärmen omräknat till SEK. Vi ändrar kursen varje vardag. Vi tar inte ut några fasta avgifter eller gör andra påslag än den presenterade kursen. Beroende på vilket kort du använder kan din kortutgivare eventuellt ta ut avgifter.
Valuta
Kursen presenteras på vår hemsida och i vår app samt på skärmen i automaten innan du godkänner ditt uttag.
Valuta
Den ändras varje vardag. Tids- och kursavvikelser kan förekomma.
Valuta
I våra automater finns valörerna:
  • 20 EUR
  • 20 USD
  • 20 GBP
  • 100 DKK
  • 200 NOK
  • 100 TRY
Valuta
Nej, vi erbjuder enbart insättning av SEK.
Valuta
Nej men vår samarbetspartner Loomis Sverige AB säljer resevaluta på sin hemsida. Klicka på länken så kommer du vidare dit valuta.loomis.se. Valutan skickas till dig via rekommenderat brev, och det finns ett trettiotal valutor att välja mellan. Ett smidigt sätt att köpa valuta om du inte har en kontantautomat i närheten, eller om du önskar andra resevalutor än vi erbjuder. För mer information, kontakta gärna Loomis Kundservice på 010-163 63 00 eller läs deras FAQ.
Valuta
Vi debiterar alltid uttag av utländsk valuta i SEK enligt vår gällande växelkurs, utan att göra några andra påslag. Det betyder att om du tex har ett eurokonto så blir det två växlingar, först en växling till SEK sedan tillbaka till EUR. I samband med uttaget informerar vi på skärmen om vilken kurs vi har samt vilket belopp i SEK som kommer att debiteras. Det kan tillkomma avgifter, tex valutaväxlingsavgifter, från din kortutgivare. Vi känner inte till dessa avgifter och kan inte redovisa för dessa.
Våra tjänster
Kontakta din bank för att göra en reklamation.
Övriga frågor
Kontakta vår Kundservice på telefon 010-588 90 90, via vår Facebooksida eller på [email protected]
Våra tjänster
Det kan vara slut på kvittopapper eller fel på kvittoskrivaren. Vi får automatiskt information om detta och kommer att åtgärda felet så fort vi kan. För att få saldouppgifter så kan du kontakta din bank eller besöka någon annan av våra automater.
Våra tjänster
Kontakta din bank som kan hjälpa dig med att ta reda på vad felet beror på. Det är också till din bank du vänder dig om du behöver beställa ett nytt kort.
Våra tjänster
Kontakta din bank för att spärra kortet och beställa ett nytt. Kort slukas antingen på kortutgivarens begäran eller vid fel på automaten. Slukade kort makuleras och lämnas inte tillbaka, detta är ett säkerhetskrav från de kortutgivande bankerna.
Våra tjänster
Kontakta din bank för att göra en reklamation. Automaten drar tillbaka kvarglömda sedlar efter ca 30 sekunder.
Våra tjänster
Sedlar som hittas vid våra automater är att betrakta som hittegods och ska lämnas in till polisen. Information om hittegods och reglerna kring detta finns på polisens hemsida.
Övriga frågor
Kontakta vår Kundservice på telefon 010-588 90 90, via vår Facebooksida eller på [email protected].
Övriga frågor
Inget talar för risk att smittas från sedlar eller mynt. Coronaviruset som orsakar covid-19 smittar framför allt från hostningar och nysningar eller vid nära kontakt med sjuka personer. Det är ännu inte helt klarlagt hur länge viruset kan överleva utanför människokroppen. Det är inte visat om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19. Genom att undvika att röra vid ansiktet (ögon, näsa, mun) och vara noga med att tvätta händerna med tvål och vatten minskar risken för smitta. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har tillgång till vatten. Källa: Folkhälsomyndigheten
Övriga frågor
Tillgängligheten till och i våra automater är väldigt viktig för oss.
  • Vi följer Boverkets regler om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser.
  • När vi placerar våra automater följer vi tillgänglighetsnormerna ADA och EN 301549 för att säkerställa tillgängligheten.
  • När vi utvecklar våra digitala plattformar och tjänster följer vi Web Content Acessibility Guidelines (WCAG) för att säkerställa att våra tjänster är tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.
Övriga frågor
Det är viktigt för oss att du är nöjd med vårt bemötande och våra tjänster. Vill du lämna en synpunkt är du varmt välkommen att kontakta vår Kundservice på telefon 010-588 90 90 eller [email protected]. Kan vi inte hjälpa dig med ditt ärende rekommenderar vi att du vänder dig till din bank. Det gäller tex reklamationer och vilka tjänster du har tillgång till i våra automater. Detta regleras i det avtal du har med din bank avseende hur du kan disponera ditt konto med kort. Om du inte känner dig nöjd med vår hantering av ditt ärende kan du vända dig till följande instanser: Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Här kan du som privatperson få hjälp och vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut. Läs mer om dem här: http://www.konsumenternas.se/om-oss/bank-och-finansbyran. Telefon:  0200-22 58 00. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Bankomat åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten. Läs mer om dem här: www.arn.se. Telefon: 08-508 860 00. Allmän domstol Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol. www.domstol.se
Övriga frågor
Vi behandlar bara de uppgifter som Bankomat behöver för att du ska kunna utföra dina tjänster hos oss. Här kan du läsa mer hur vi behandlar dina personuppgifter.