Om Bankomat AB

Bankomat AB är ledande inom kontanthantering i Sverige. Våra automater finns på nära 600 orter i hela landet.

För drygt 50 år sedan, den 6 juli 1967, öppnade Upsala Sparbank den första uttagsautomaten i Sverige. Varumärket Bankomat registrerades år 1968, men länge var det respektive bank som hade sina egna uttagsautomater. Affärsbankerna använde varumärket Bankomat och Sparbankerna Minuten.

År 2010 bildade flera stora banker Bankomat AB för att företaget skulle ta över uttagsautomaterna från bankerna. Därefter har mycket hänt. Sedan 2013 sköter vi driften av automaterna och planerar var de ska finnas. År 2016 tog vi över ansvaret för landets depåer. Samma år började vi etablera kontantcenter, där man både kan ta ut och sätta in sedlar. År 2019 lanserade vi resevaluta till egen kurs och år 2021 lanserade vi en dagskassetjänst för företag och föreningar. År 2023 beslutade vi att även bygga upp värdehantering i egen regi.

I dag finns Bankomats automater på nästan 600 orter i Sverige. I ungefär 250 av automaterna finns resevaluta.

Vi hämtar och lämnar kontanter hos Sveriges Riksbank och via våra depåer effektiviserar vi kontantflödet inom Sverige. I våra automater erbjuder vi främst uttag av kontanter men även insättning, uttag av utländsk valuta, kontoutdrag, överföringar samt ändring av PIN. Allt beroende på vilka tjänster kortutgivaren valt att erbjuda sina kunder. Trygghet, effektivitet och nytänkande är viktigt för oss. Vi är säkerhetscertifierade (PCI DSS) och våra automater är anpassade för personer med olika funktionshinder. Bankomat är ett betalningsinstitut och står under direkt tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster.

Bankomat AB har ensamrätt till varumärket Bankomat® och ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank med Sparbankerna. Vi är cirka 50 medarbetare som sköter den dagliga verksamheten från vårt kontor i Stockholm.