Bankomat blir samarbetspartner till stiftelsen Tryggare Sverige

14 februari 2017

Trygghet och säkerhet är viktigt för oss. Vi har ett tätt samarbete med polis, våra leverantörer och med fler internationella säkerhetsorganisationer. Vi följer aktivt den teknologiska utvecklingen både nationellt och internationellt och utvärderar hela tiden olika åtgärder som kan höja säkerheten. Vi satsar även på kameraövervakning i våra automater.

Och vi satsar på trygghetsanalyser, vilket stiftelsen Tryggare Sverige har hjälpt oss med det senaste året. De visar på vikten av tydlig information, bra belysning, god förvaltning och en mix av människor och funktioner på platsen. Alla de här sakerna tar vi hänsyn till i vårt löpande arbete.

Arbetet med trygghetsanalyserna har lett till att vi nu blir en av Tryggare Sveriges samarbetspartner. Vi tycker att det är en viktig organisation som lyfter aktuella frågor kring trygghet och säkerhet på ett bra och neutralt sätt. Vi uppskattar och vill stödja det brottsförebyggande arbete som görs i form av analyser och inspiration samt kunskap i stadsplanering, men också de fina insatser som görs för brottsoffer. Vi delar Tryggare Sveriges syn på att framgångsfaktorn för trygghetsfrågor är att stat, kommun, näringsliv och andra aktörer tar ett gemensamt ansvar. Därför ser vi nu fram mot ett fortsatt givande samarbete med trygghet i fokus.

Läs mer om stiftelsen Tryggare Sverige