Bankomat och BDB Bankernas Depå går samman

23 november 2016

Bankomat AB och BDB Bankernas Depå AB bildar ett gemensamt bolag med två separata affärsområden; kontantautomater och depåverksamhet. Fusionen inleds nu och blir klar under våren 2017. Bolagen flyttar ihop på samma adress och kommer att verka under namnet Bankomat AB. Samordningen av verksamheterna sker med befintlig personalstyrka, totalt 37 personer, och det nya bolaget kommer att ledas av Bankomats nuvarande vd Nina Wenning.

– Vi gör det här för att skapa en uthållig, kostnadseffektiv organisation med bra förutsättningar att möta förändringar på kontantmarknaden, säger Per Söderqvist, styrelseordförande för båda verksamheterna.

Bankomat AB erbjuder kontanthantering via uttagsautomater på över 500 orter och via insättningsautomater på över 200 orter i Sverige. BDB Bankernas Depå ansvarar, via sina nio kontantdepåer, för uthämtning och inlämning av kontanter till Sveriges Riksbank. Båda bolagen ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank med Sparbankerna.

Om du har frågor om fusionen är du välkommen att kontakta Bankomats presstelefon: 070-775 88 47.