Bankomats åtgärder med anledning av Coronaviruset

4 mars 2020

Beredskap finns dygnet runt för att kunna sammankalla Bankomats krisgrupp i det fall nödvändiga beslut, regler och riktlinjer behöver tas vid en eskalering av situationen.

Bankomat är en beställarorganisation där huvuddelen av produktionen sker hos olika underleverantörer.  Samtliga verksamhetsdelar hos Bankomat har följt upp att beredskap, planer och tillfälliga restriktioner för t ex resor finns framtagna hos Bankomats väsentliga leverantörer inklusive deras kritiska underleverantörer. Vi ser till att få löpande uppdatering kring händelseutvecklingen från våra leverantörer för att kunna vidta ytterligare åtgärder. Vi följer även noga avvikelser mot den normala leveransen i den dagliga driften.

Som ett komplement till ordinarie planer har Bankomat utfärdat tillfälliga restriktioner enligt följande:

  • Restriktioner för personal som befunnits sig i riskområden. De sätts i karantän 14 dagar från ankomst till Sverige.
  • Utrikesresor i tjänsten skall undvikas, likväl som personalen rekommenderas att undvika utlandsresor av privat karaktär till riskområdena. I ett första skede gäller det fram till den 31 mars.
  • Uppföljning sker dagligen med fokus på status, rekommendationer och krav från myndigheter avseende pandemi.