Det är viktigt för oss att du är nöjd med vårt bemötande och våra tjänster. Vill du lämna en synpunkt är du varmt välkommen att kontakta vår Kundservice på telefon 010-588 90 90 eller [email protected]. Kan vi inte hjälpa dig med ditt ärende rekommenderar vi att du vänder dig till din bank. Det gäller tex reklamationer och vilka tjänster du har tillgång till i våra automater. Detta regleras i det avtal du har med din bank avseende hur du kan disponera ditt konto med kort.

Om du inte känner dig nöjd med vår hantering av ditt ärende kan du vända dig till följande instanser:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
Här kan du som privatperson få hjälp och vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut. Läs mer om dem här: http://www.konsumenternas.se/om-oss/bank-och-finansbyran. Telefon:  0200-22 58 00.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Bankomat åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten. Läs mer om dem här: www.arn.se. Telefon: 08-508 860 00.

Allmän domstol
Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
www.domstol.se