Tillgängligheten till och i våra automater är väldigt viktig för oss.

  • Vi följer Boverkets regler om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser.
  • När vi placerar våra automater följer vi tillgänglighetsnormerna ADA och EN 301549 för att säkerställa tillgängligheten.
  • När vi utvecklar våra digitala plattformar och tjänster följer vi Web Content Acessibility Guidelines (WCAG) för att säkerställa att våra tjänster är tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.