Den ändras varje vardag. Tids- och kursavvikelser kan förekomma.