Det är din bank som styr vilka tjänster du har tillgång till i våra automater. Hör av dig till banken för att få veta vad som gäller för dig.