Sedlar som hittas vid våra automater är att betrakta som hittegods och ska lämnas in till polisen. Information om hittegods och reglerna kring detta finns på polisens hemsida.