Vi tar inte ut avgifter av dig som kortinnehavare. De eventuella avgifter som tas ut för en transaktion bestäms av den bank som gett ut kortet. Kontakta din bank för att få information om vad som gäller för ditt kort.