Ge staten ansvar för kontanterna

22 oktober 2018

I dag går remisstiden ut för Riksbankskommitténs lagförslag om att sex stora banker ska ansvara för kontanthanteringen i landet. Bankomats principiella invändning mot förslaget är att kontanthanteringen är en viktig del av samhällets infrastruktur och därför bör upprätthållas av staten.

– Eftersom lagförslaget bara riktar in sig på uttag och deponering så löser det heller inte samhällsbehovet av att kontanter ska kunna användas vid kris och av personer i digitalt utanförskap. Vad som framför allt saknas är åtgärder för att handeln ska vilja ta emot kontanter, säger Johan Nilsson.

Den parlamentariska Riksbankskommittén kom i juni med delbetänkandet ”Tryggad tillgång till kontanter”. Där föreslås en ny lag som innebär att de största bankerna i Sverige, undantaget det statsägda bolaget SBAB, ska ansvara för att bibehålla befintlig infrastruktur för uttag och deponering av kontanter.

Läs Bankomats remissvar här.