Information med anledning av Coronaviruset

20 mars 2020

Vi följer myndigheternas rekommendationer i Stockholmsregionen att minska våra sociala kontakter genom att arbeta hemifrån. Från och med den 17 mars arbetar alla som kan på Bankomat hemifrån.  ​​

Bankomat har löpande kontakt med våra underleverantörer för att följa förutsättningarna för den dagliga driften. Vi följer även noga avvikelser mot den normala leveransen i den dagliga driften. Beredskap finns dygnet runt för att kunna sammankalla Bankomats krisgrupp i det fall nödvändiga beslut, regler och riktlinjer behöver tas vid en eskalering av situationen.