Kontanterna minskade med 40 procent under 2010-talet

29 april 2020

Värdet på de sedlar och mynt som cirkulerar i den svenska ekonomin minskade med 40 procent under 2010-talet. År 2019 fanns kontanter till ett värde av 62 miljarder kronor i omlopp, vilket kan jämföras med 103 miljarder kronor år 2010.

– Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle går rekordsnabbt. Andelen kontanta betalningar i ekonomin har minskat drastiskt de senaste åren, vilket gör Sverige unikt i ett internationellt perspektiv, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Ny årsstatistik från Riksbanken visar att värdet av de kontanter som cirkulerar i ekonomin minskade med 40 procent under 2010-talet. År 2019 fanns sedlar och mynt till ett värde av 61,7 miljarder kronor i omlopp. Motsvarande siffra år 2010 var 103,4 miljarder kronor.

Läs hela pressmeddelandet här.