Kontantuttagen minskar med 18 procent

1 oktober 2020

Svenskarna tog ut 34 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater under första halvåret 2020. I genomsnitt tog varje svensk ut 546 kronor i månaden, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med första halvåret 2019.

– Den stora minskningen av kontantuttag förklaras delvis av coronapandemin. Många har varit hemma mer, konsumerat mindre och förändrat sina betalningsvanor, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Under första halvåret 2020 tog svenskarna ut sammanlagt 33,9 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater, vilket motsvarar ett genomsnitt på 546 kronor per person och månad. Det kan jämföras med totalt 40,9 miljarder kronor eller 663 kronor per person och månad under första halvåret 2019.

Tidigare statistik från Kontantbarometern visar att uttagen sett över tid minskar med ungefär 10 procent per år.

Läs hela pressmeddelandet här.