Nya kontantautomater på 22 orter

15 september 2020

Under hösten 2020 kommer Bankomat att sätta upp nya kontantautomater på 22 orter runtom i Sverige, bland annat i Burträsk, Hammerdal och Svanskog. Satsningen görs inför att en ny kontantlag träder i kraft vid årsskiftet.

Kontanter är fortfarande ett viktigt betalningsmedel för många, inte minst för personer i digitalt utanförskap. Så länge det finns ett behov av kontanter kommer vi att göra vad vi kan för att människor ska ha tillgång till dem, säger Johan Nilsson, marknadschef på Bankomat AB.

Den 1 januari 2021 träder en ny kontantlag i kraft. Enligt lagen är sex stora banker skyldiga att se till att privatpersoner inte har för långt från sin bostad till närmaste ställe att ta ut kontanter. Efter årsskiftet kommer Post- och Telestyrelsen att bedöma bankernas efterlevnad. Bankomat hjälper nu bankerna att uppfylla lagkravet.

– För Bankomat är det viktigt att inte enbart placera automater nära människors bostäder, som lagen kräver. Vår ambition är dessutom att det ska finnas uttagsmöjligheter där människor faktiskt använder kontanter och att det ska bli en rimlig täckning i alla län, säger Johan Nilsson.

Höstens satsning innebär att tolv nya orter som i dag saknar kontantautomat nu får en automat. Några av orterna är Burträsk, Hammerdal och Svanskog.

På tio orter byts de gamla uttagsautomaterna ut mot nya automater som också har insättningsfunktion. Några av orterna är Ekshärad, Järpen och Skinnskatteberg.

Läs hela pressmeddelandet här.