Nya kontantcenter på 30 orter

22 februari 2019

Efterfrågan på att ta ut och sätta in kontanter är fortfarande stor bland svenskarna, trots att de digitala betalsätten ökar. Därför kommer Bankomat under året att öppna ett 30-tal kontantcenter där man både kan ta ut och sätta in pengar. Sammanlagt har Bankomat öppnat 130 nya kontantcenter de senaste tre åren.

– Vi har överträffat våra mål för antalet nya kontantcenter de senaste åren och fortsätter nu vår satsning. Så länge det finns ett behov av kontanter kommer vi att göra vad vi kan för att människor ska ha tillgång till dem, säger Johan Nilsson, marknadschef på Bankomat AB.

Trenden de senaste åren har varit att digitala betalningar ökar och betalning med kontanter minskar. Samtidigt visar undersökningar att en klar majoritet av svenskarna vill behålla kontanterna. Och för den miljon människor som lever i digitalt utanförskap är det nödvändigt att kunna använda kontanter.

– Kontanter är fortfarande ett viktigt betalningsmedel för många. Omställningen till mer digitala betallösningar måste ske på ett omsorgsfullt sätt, annars riskerar vissa att stå utan betalningsmöjligheter, säger Johan Nilsson.

Bankomat AB arbetar sedan 2016 för att bygga ett heltäckande nät av uttags- och insättningsautomater över landet. Några av de orter som nu får nya kontantcenter under 2019 är Borås, Kalix, Kungälv, Skellefteå och Örnsköldsvik.