1 mars, 2015

Ombyggnation vid Helsingborgs Central

Våra två automater vid Knutpunkten i Helsingborg har tillfälligt tagits ur drift. Detta på grund av en ombyggnation av Knutpunkten. Automaten kommer åter att tas i bruk när ombyggnationen är klar, vilket preliminärt blir under april månad 2015. För att hitta närmaste automat, använd kartfunktionen.

För mer information, vänligen kontakta vår pressjour: 070-775 88 47