Allt fler svenskar är kritiska till kontantfria butiker

Två av tre svenskar, 67 procent, tycker att det är dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter. Motsvarande siffra var 60 procent 2022 och 50 procent 2020. Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo beställd av Bankomat.

– Många människor inser att kontanter behöver finnas kvar som ett möjligt sätt att betala under överskådlig tid. Att det finns en fungerande kontanthantering i samhället är viktigt både för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat.

Den nya undersökningen från Kantar Sifo visar att 66,5 procent av svenskarna tycker att det är mycket eller ganska dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter. Motsvarande siffra var 60,4 procent 2022 och 50,3 procent 2021.

Andelen svarande som tycker att det är mycket eller ganska bra att butiker slutar ta emot kontanter har minskat från 45,9 procent 2020 till 29,3 procent 2023.

– I debatten finns det de som tycker att butiker ska tvingas ta emot kontanter, men ett tvång är fel väg att gå. I stället bör staten genom subventioner göra det mer attraktivt för handeln att hantera kontanter, säger Johan Nilsson.

I mars 2023 presenterade Anna Kinberg Batra sin utredning Staten och Betalningarna. Utredningen skulle bland annat ta fram förslag på hur statens respektive näringslivets ansvar för kontanthanteringen bör se ut i ett samhälle där allt färre betalningar sker med kontanter.

– Tyvärr saknar utredningen konkreta förslag på hur staten kan ta ett större ansvar för kontanthanteringen. Det borde vara självklart att ansvaret för en samhällsviktig infrastruktur ska ligga på staten och inte på marknadsaktörer, säger Johan Nilsson.

För mer information
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Om undersökningen från Kantar Sifo
Undersökningen från Kantar Sifo genomfördes den 24 mars – 6 april 2023 som en webbaserad undersökning. Sammanlagt 3 250 personer i åldrarna 18 till 79 år deltog i undersökningen. Frågan som ställdes löd:

”De digitala betalningarna ökar och allt fler butiker slutar ta emot kontanter som betalningsmedel. Tycker du att det är bra eller dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter?”

  • 6,8 procent svarade ”Mycket bra”
  • 22,6 procent svarade ”Ganska bra”
  • 37,1 procent svarade ”Ganska dåligt”
  • 29,5 procent svarade ”Mycket dåligt”
  • 4,1 procent svarade ”Tveksam, vet ej”

Resultat från tidigare års undersökningar:

Läs hela Sifoundersökningen under rubriken Undersökningar & Rapporter.