Allt fler svenskar har kontanter i plånboken

Drygt fyra av tio svenskar, 44 procent, har kontanter med sig i plånboken. Det är en ökning med 4 procent sedan veckorna före Rysslands invasion av Ukraina och med 7 procent sedan 2021. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat. 

– Veckorna efter Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina ökade uttagen från våra automater kraftigt. Att fler personer har kontanter i plånboken kan tyda på att många har hörsammat MSB:s krisrekommendation om att ha kontanter tillgängliga, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

På uppdrag av Bankomat har Kantar Sifo tre gånger frågat svenskarna om de har kontanter med sig i plånboken. Undersökningarna gjordes i mars 2021, februari 2022 och maj 2022.

I maj 2022 svarade 44 procent av svenskarna att de har kontanter i plånboken, vilket kan jämföras med 40 procent tre månader tidigare. Motsvarande siffra i mars 2021 var 37 procent.

– Det är intressant att fler svenskar hade kontanter med sig redan före kriget i Ukraina, med tanke på att andelen kontanta betalningar samtidigt har fortsatt att minska. Vi kanske vill känna oss säkra på att kunna betala även om de digitala betalsystemen skulle krascha, vilket har hänt några gånger de senaste åren, säger Johan Nilsson.

Andelen svenskar som har kontanter i plånboken har sedan den första mätningen i mars 2021 ökat i samtliga åldersgrupper. Hur många som har kontanter med sig ökar också i takt med åldern. Bland yngre i åldern 18­–29 år uppger 29 procent att de har kontanter med sig, medan motsvarande siffra för personer i åldern 65–79 år är 65 procent.

– Samhället behöver en fungerande kontanthantering, inte minst för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap. Vad som nu krävs är en rad statliga insatser för att kontanthanteringen ska fortsätta att fungera, säger Johan Nilsson.

I november 2022 presenteras utredningen Statens roll på betalningsmarknaden som leds av Anna Kinberg Batra. I uppdraget ingår att ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanterna.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]  Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Om Sifoundersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo den 25 maj–2 juni 2022 som en webbaserad undersökning. 3 250 personer i åldrarna 18 till 79 år deltog i undersökningen. Frågan som ställdes löd:

Har du kontanter (sedlar eller mynt) med dig i plånboken/fickan/handväskan?”

23,2 procent svarade: ”Ja, jag har alltid kontanter med mig.”
20,4 procent svarade: ”Ja, jag har ofta kontanter med mig.”
38,1 procent svarade: ”Nej, jag har sällan kontanter med mig.”
18,2 procent svarade: ”Nej, jag har aldrig kontanter med mig.”
0,3 procent svarade: ”Tveksam/vet ej.”

Källa: Bankomat.

Sifoundersökningen hittar du under Press på bankomat.se.

Andel (%) som har/inte har kontanter med sig, 2021–2022

Andel (%) som har kontanter med sig i olika åldersgrupper, 2021–2022Här inräknas de personer som svarat ”Ja, jag har alltid kontanter med mig”
och ”Ja, jag har ofta kontanter med mig”.