Allt fler svenskar vill ha kvar kontanter

Allt fler svenskar vill ha kvar kontanter som ett möjligt sätt att betala i framtiden. Endast var femte svensk vill ha ett helt kontantlöst samhälle, vilket är färre än för ett år sedan. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat AB.

– Jag tror att det senaste årets ökade debatt om frågan gjort att fler har blivit medvetna om de risker som i dagsläget finns med ett helt kontantlöst samhälle, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Sifoundersökningen visar att 72 procent av svenskarna vill kunna betala kontant även i framtiden. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med ett år tidigare, då 68 procent svarade att de ville ha kvar kontanter. Samtidigt har andelen svenskar som vill ha ett helt kontantlöst samhälle minskat, från 25 procent för ett år sedan till 21 procent i dag.
– Trots att allt fler väljer att betala digitalt ökar stödet för att ha kvar kontanter som ett sätt att betala. Så länge det finns behov av kontanter kommer vi på Bankomat att göra vad vi kan för att de ska vara tillgängliga, säger Johan Nilsson.

Mest positiva till kontanter är personer över 65 år – en grupp som består av två miljoner svenskar. Av dem vill hela 85 procent ha kvar kontanter.

Bland yngre personer mellan 18 och 29 år – den grupp som är mest van vid digitala betallösningar – vill 62 procent ha kvar kontanter medan 29 procent vill ha ett kontantlöst samhälle. Motsvarande siffror för ett år sedan var att 56 procent ville behålla kontanterna, medan 38 procent ville ha ett samhälle utan sedlar och mynt.

– Över en miljon svenskar lever i dag i digitalt utanförskap. För att de ska kunna sköta sina betalningar i framtiden krävs att staten tar ett större ansvar för att upprätthålla den samhällsviktiga kontantinfrastrukturen, säger Johan Nilsson.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected] 

Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Om undersökningen:
Sifoundersökningen genomfördes genom telefonintervjuer under perioden 17 januari –4 februari 2019. Sammanlagt 2 300 svenskar i åldrarna 18 till 79 år deltog i undersökningen. Frågan som ställdes löd:
”Vill du att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala även i framtiden, eller vill du ha ett helt kontantlöst samhälle?”
72 procent svarade: ”Jag vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala.” (Resultat 2018: 68 procent)21 procent svarade: ”Jag vill ha ett helt kontantlöst samhälle.” (Resultat 2018: 25 procent)7 procent svarade ”Tveksam/vet ej.” (Resultat 2018: 7 procent)
Källa: Bankomat

Läs hela Sifoundersökningen.

Om Bankomat
Bankomat har sammanlagt över 1 700 kontantautomater på mer än 500 orter i Sverige.
Bankomat har cirka 130 kontantcenter i Sverige, där man både kan ta ut och sätta in sedlar. Under 2019 planeras för etablering av ytterligare 30 kontantcenter.
Mellan januari och juni 2018 tog svenskarna ut sammanlagt över 45 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater. Det innebär att varje svensk i snitt tog ut 740 kronor i månaden.
Under samma period sattes 8,7 miljarder kronor in via Bankomats insättningsautomater, vilket motsvarar 143 kronor i månaden för varje svensk.
Källa: Bankomat

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. Trygghet, tillgänglighet och valfrihet är viktigt för oss. Vi vill att kontanter ska finnas som ett av flera möjliga betalsätt.