Allt fler svenskar vill ha kvar kontanter

Tre av fyra svenskar, 75 procent, vill ha kvar kontanter som ett möjligt sätt att betala i framtiden. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat. Andelen svenskar som vill ha kvar kontanter har nu ökat två år i rad.

– Attityden till kontanter blir allt mer positiv. Många människor har blivit medvetna om de risker som finns med ett helt kontantlöst samhälle, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.
 
Den nya Sifoundersökningen visar att 75 procent av svenskarna vill kunna betala kontant även i framtiden. Motsvarande andel var 72 procent förra året och 68 procent 2018.

– Många människor har svårt att betala digitalt och dessutom är dagens digitala betallösningar sårbara och skulle kunna slås ut i vissa typer av krissituationer. Därför vill Bankomat att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala under överskådlig tid, säger Johan Nilsson.

Mest positiva till kontanter är personer över 65 år, där också det digitala utanförskapet är stort. I denna åldersgrupp, som består av över två miljoner svenskar, vill hela 89 procent ha kvar kontanter.

Även allt fler yngre personer – den grupp som är mest van vid digitala betallösningar – vill ha kvar kontanter. Bland personer mellan 18 och 29 år vill 62 procent att kontanter ska finnas kvar, vilket kan jämföras med 56 procent för två år sedan.

–Digitaliseringen av betaltjänster är i grunden positiv, men det krävs lösningar på de utanförskaps- och sårbarhetsproblem som finns i dag. Här har Sverige goda förutsättningar att bli det land i världen som utvecklar framtidens betaltjänster, säger Johan Nilsson.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected] 

Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Om undersökningen:
Sifoundersökningen genomfördes den 17 januari – 3 februari 2019 som en webbaserad undersökning. Sammanlagt 3 255 personer i åldrarna 18 till 79 år deltog i undersökningen. Frågan som ställdes löd:
”Vill du att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala även i framtiden, eller vill du ha ett helt kontantlöst samhälle?”
75 procent svarade: ”Jag vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala.” (2019: 72 procent, 2018: 68 procent)19 procent svarade: ”Jag vill ha ett helt kontantlöst samhälle.” (2019: 21 procent, 2018: 25 procent)6 procent svarade ”Tveksam/vet ej.” (2019: 7 procent, 2018: 7 procent)
Källa: Bankomat

Läs hela Sifoundersökningen här

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. Trygghet, tillgänglighet och valfrihet är viktigt för oss. Vi vill att kontanter ska finnas som ett av flera möjliga betalsätt.