Bankomat blir betalningsinstitut

Finansinspektionen har nu godkänt Bankomats ansökan om att bli ett betalningsinstitut. Det ger Bankomat möjlighet att i framtiden självständigt utveckla nya typer av betaltjänster.

– Marknaden för betaltjänster är i snabb förändring. Utbudet av olika betaltjänster ökar stadigt och konsumenternas beteenden förändras. Som betalningsinstitut kan vi på Bankomat nu självständigt utveckla vår verksamhet utifrån de samhällsbehov som finns, säger Nina Wenning, vd på Bankomat.

Ett betalningsinstitut står under direkt tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster. Exempel på betaltjänster är insättning, uttag, penningöverföring, räkningsbetalningar och kontoinformation.– Kontanttjänster fortsätter att vara kärnan i Bankomats verksamhet. Det finns ett stort samhällsbehov av en fungerande kontantinfrastruktur, inte minst för människor i digitalt utanförskap. Att vi nu är ett betalningsinstitut underlättar för oss att ta ett långsiktigt ansvar för kontanthanteringen i Sverige, säger Nina Wenning.

Bankomats kontantautomater erbjuder i dag uttag av svensk och utländsk valuta, insättning, kontoutdrag, överföringar och ändring av PIN-kod. Kortutgivarna bestämmer vilka av Bankomats tjänster som deras kunder ska kunna ta del av.
– För Bankomat är det helt naturligt att vi nu blir ett betalningsinstitut, inte bara med tanke på framtida tjänsteutveckling utan också sett till de tjänster vi redan i dag erbjuder, säger Nina Wenning.

Bankomats status som betalningsinstitut innebär ingen förändring för användarna av Bankomats kontantautomater.

För mer information
Nina Wenning, vd, 070-422 04 70, [email protected]
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]


Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. Trygghet, tillgänglighet och valfrihet är viktigt för oss. Vi vill att kontanter ska finnas som ett av flera möjliga betalsätt.