Bankomat etablerar kontantdepå i Härnösand

Bankomat AB kommer att etablera ett platskontor med kontantdepå i Härnösand, som en del av företagets arbete med att bygga upp värdehantering i egen regi. Från kontantdepån i Härnösand kommer Bankomat att transportera kontanter till och från uttagsautomater i hela norra Sverige.

– Härnösands strategiska läge gör att platsen lämpar sig väl som knutpunkt för våra kontanttransporter. Från kontantdepån i Härnösand kommer vi att kunna transportera kontanter till och från uttagsautomater i hela norra Sverige, säger Stefan Wikman, värdehanteringschef för Bankomat AB.

Bankomat har under lång tid upphandlat kontanttransporter av värdebolaget Loomis. I februari 2023 beslutade Bankomat att bygga upp värdehantering i egen regi. Målsättningen är att under andra halvåret 2025 själva sköta kontanttransporterna till och från företagets automater i hela Sverige.

– Genom att ha en egen värdehantering kan Bankomat säkra leveransen av kontanter till våra automater och på så sätt bidra till en långsiktigt tryggad kontanthantering i Sverige. Det finns ett stort samhällsbehov av kontanter, inte minst för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Stefan Wikman.

Som en del av arbetet med att bygga upp värdehanteringen planerar Bankomat att etablera totalt sex kontor runtom i landet. Samtliga kontor kommer att fungera som utgångspunkt för Bankomats kontanttransporter. Fyra av dessa kommer även att fungera som platskontor med kontantdepå och uppräkningscentral. Sedan tidigare står det klart att två av de fyra platskontoren kommer att ligga i Borås och Arlandastad utanför Stockholm.

Nu har Bankomat också tecknat ett avtal med Härnösands schakt och trädgårdsanläggningar, som kommer att bygga och sedan hyra ut anläggningen i Härnösand till Bankomat. Den 378 kvadratmeter stora lokalen kommer att byggas under 2024 och verksamheten väntas vara i drift under början av 2025.

Bankomat planerar att rekrytera mellan sex och åtta nya medarbetare till platskontoret i Härnösand.

– Bankomat kommer fortsätta att se till att människor kan ta ut och sätta in kontanter. Men många andra företag som erbjuder kontanttjänster drar ner på eller upphör med sin verksamhet, som en naturlig följd av att efterfrågan på kontanter minskar. Vad som nu krävs är därför att staten tar ett finansiellt ansvar för kontanthanteringen, säger Stefan Wikman.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på nästan 600 orter i Sverige. I ungefär 250 av automaterna finns resevaluta. Bankomat står för trygghet, effektivitet och nytänkande.