Bankomat etablerar nav för kontanttransporter i Borlänge

Bankomat AB kommer att etablera ett platskontor i Borlänge, som en del av företagets arbete med att bygga upp värdehantering i egen regi. Från platskontoret i Borlänge kommer Bankomat att transportera kontanter till och från uttagsautomater i hela Mellansverige.

– Med sitt strategiska läge i södra Dalarna lämpar sig Borlänge väl som nav för våra kontanttransporter. Från platskontoret i Borlänge kommer vi att kunna transportera kontanter till och från uttagsautomater i hela Mellansverige, säger Stefan Wikman, värdehanteringschef för Bankomat AB.

Bankomat har under lång tid upphandlat kontanttransporter av värdebolaget Loomis. I februari 2023 beslutade Bankomat att bygga upp värdehantering i egen regi. Målsättningen är att under andra halvåret 2025 själva sköta kontanttransporterna till och från företagets automater i hela Sverige.

– Genom satsningen på egen värdehantering kan Bankomat säkra leveransen av kontanter till våra automater och på så sätt bidra till en långsiktigt tryggad kontanthantering i Sverige. Det finns ett stort samhällsbehov av kontanter, inte minst för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Stefan Wikman.

Som en del av arbetet med att bygga upp värdehanteringen planerar Bankomat att etablera totalt sex platskontor runtom i landet. Samtliga kontor kommer att fungera som utgångspunkt för Bankomats kontanttransporter. Sedan tidigare står det klart att tre av platskontoren kommer att ligga i Borås, Härnösand och Arlandastad utanför Stockholm.

Nu har Bankomat också tecknat ett avtal med Fastighets AB Hushagen för att etablera ett platskontor invid riksväg 50 i södra Borlänge. Kontoret kommer att inrymmas i en befintlig lokal som under året byggs om efter Bankomats behov. Tillträde sker under hösten 2024 och verksamheten väntas vara i drift under 2025.

Bankomat planerar att rekrytera mellan fyra och sex nya medarbetare till platskontoret i Borlänge.

– Bankomat kommer fortsätta att se till att människor kan ta ut och sätta in kontanter. Men många andra företag som erbjuder kontanttjänster drar ner på eller upphör med sin verksamhet, som en naturlig följd av att efterfrågan på kontanter minskar. Vad som nu krävs är därför att staten tar ett finansiellt ansvar för kontanthanteringen, säger Stefan Wikman.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på nästan 600 orter i Sverige. I ungefär 250 av automaterna finns resevaluta. Bankomat står för trygghet, effektivitet och nytänkande.