Bankomat etablerar nav för kontanttransporter i Luleå

Bankomat AB kommer att etablera ett platskontor i Luleå, som en del av företagets arbete med att bygga upp värdehantering i egen regi. Från platskontoret i Luleå kommer Bankomat att transportera kontanter till och från uttagsautomater i de nordligaste delarna av Sverige.

– Med sitt strategiska läge i norra Norrland lämpar sig Luleå väl som nav för våra kontanttransporter. Från platskontoret i Luleå kommer vi att kunna transportera kontanter till och från uttagsautomater i hela Norrbotten/Norr- och Västerbotten, säger Stefan Wikman, värdehanteringschef för Bankomat AB.

Bankomat har under lång tid upphandlat kontanttransporter av värdebolaget Loomis. I februari 2023 beslutade Bankomat att bygga upp värdehantering i egen regi. Målsättningen är att under andra halvåret 2025 själva sköta kontanttransporterna till och från företagets automater i hela Sverige.

– Genom satsningen på egen värdehantering kan Bankomat säkra leveransen av kontanter till våra automater och på så sätt bidra till en långsiktigt tryggad kontanthantering i Sverige. Det finns ett stort samhällsbehov av kontanter, inte minst för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Stefan Wikman.

Som en del av arbetet med att bygga upp värdehanteringen planerar Bankomat att etablera totalt sex platskontor runtom i landet. Samtliga kontor kommer att fungera som utgångspunkt för Bankomats kontanttransporter. Sedan tidigare står det klart att fyra av platskontoren kommer att ligga i Borlänge, Härnösand, Borås och Arlandastad utanför Stockholm.

Nu har Bankomat också tecknat ett avtal med Stålstaden AB för att etablera ett platskontor på Norrsågsvägen nära Luleås flygplats. Kontoret kommer att inrymmas i en befintlig lokal som under året anpassas efter Bankomats behov. Tillträde sker under hösten 2024 och verksamheten väntas vara i drift under 2025.

Bankomat planerar att rekrytera tre nya medarbetare till platskontoret i Luleå.

– Bankomat kommer fortsätta att se till att människor kan ta ut och sätta in kontanter. Men många andra företag som erbjuder kontanttjänster drar ner på eller upphör med sin verksamhet, som en naturlig följd av att efterfrågan på kontanter minskar. Vad som nu krävs är därför att staten tar ett finansiellt ansvar för kontanthanteringen, säger Stefan Wikman.

För mer information, kontakta:
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]