Bankomat etablerar nav för kontanttransporter i Lund

Bankomat AB kommer att etablera ett platskontor i Lund, som en del av företagets arbete med att bygga upp värdehantering i egen regi. Från platskontoret i Lund kommer Bankomat att transportera kontanter till och från automater i hela södra Sverige.

– Med sitt strategiska läge i södra Sverige lämpar sig Lund väl som nav för våra kontanttransporter. Från platskontoret i Lund kommer vi att kunna transportera kontanter till och från våra automater i hela södra Sverige, säger Stefan Wikman, värdehanteringschef för Bankomat AB.

Bankomat har under lång tid upphandlat kontanttransporter av värdebolaget Loomis. I februari 2023 beslutade Bankomat att bygga upp värdehantering i egen regi. Målsättningen är att under andra halvåret 2025 själva sköta kontanttransporterna till och från företagets automater i hela Sverige.

– Genom satsningen på egen värdehantering kan Bankomat säkra leveransen av kontanter till våra automater och på så sätt bidra till en långsiktigt tryggad kontanthantering i Sverige. Det finns ett stort samhällsbehov av kontanter, inte minst för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Stefan Wikman.

Som en del av arbetet med att bygga upp värdehanteringen kommer Bankomat att etablera totalt sex platskontor runtom i landet. Samtliga kontor kommer att fungera som utgångspunkt för Bankomats kontanttransporter. Sedan tidigare står det klart att fem av platskontoren kommer att ligga i Arlandastad utanför Stockholm, Borlänge, Borås, Härnösand och Luleå.

Nu har Bankomat också tecknat ett avtal med Fastighets AB Solei, som ägs av Mildnergruppen, för att etablera ett sjätte platskontor i området Råbyholm i Lund. Den cirka 570 kvadratmeter stora lokalen börjar byggas under 2024 och verksamheten väntas vara i drift under 2025. Bankomat planerar att rekrytera tolv nya medarbetare till platskontoret i Lund.

– Bankomat kommer fortsätta att se till att människor kan ta ut och sätta in kontanter. Men många andra företag som erbjuder kontanttjänster drar ner på eller upphör med sin verksamhet, som en naturlig följd av att efterfrågan på kontanter minskar. Vad som nu krävs är därför att staten tar ett finansiellt ansvar för kontanthanteringen, säger Stefan Wikman.

För mer information, kontakta:
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på nästan 600 orter i Sverige. I ungefär 300 av automaterna finns resevaluta. Bankomat står för trygghet, effektivitet och nytänkande.