Bankomat och Loomis inleder valutasamarbete

Nu inleder Bankomat och värdebolaget Loomis ett samarbete kring utländsk valuta. Genom samarbetet effektiviseras distribution och försäljning av utländsk valuta, vilket innebär att kostnaderna kan hållas nere för svenska konsumenter.

– Det här samarbetet är bra nyheter för konsumenterna. Bankomat och Loomis kompletterar varandra och har tillsammans allt som behövs för att kunna ha ett konkurrenskraftigt erbjudande till alla som vill ta ut utländsk valuta, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat.

I och med det nya samarbetet kommer Bankomat och Loomis tillsammans utveckla affären som idag omfattar ungefär 150 valutaautomater runt om i Sverige. Valutasamarbetet mellan Bankomat och Loomis innefattar också strategisk planering av utbudet och distributionen av utländsk valuta, baserad på konsumenternas efterfrågan.

– Vi vet att nya tjänster kommer att behövas på framtidens betalningsmarknad. Med det här fördjupade samarbetet mellan Bankomat och Loomis skapar vi bättre förutsättningar för fortsatta samarbeten även kring nya tjänster, säger Johan Nilsson.

– Samarbetet ligger helt i linje med Loomis strategi att utveckla tjänsten valutaförsäljning. Bankomat är en strategisk partner med en rikstäckande infrastruktur för distribution av kontanter till konsument. Tillsammans med vår logistik och nationella depåstruktur kommer samarbetet konsumenterna till del, säger Stefan Johansson, marknads- och försäljningschef på Loomis Sverige AB.

Pressbild
Högupplöst bild på en valutaautomat finns här.

För mer information
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]  

Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]