Bankomats vd i samtal med ÖB om kontanternas roll i kris

Den 8–9 november träffar Bankomats vd Nina Wenning överbefälhavare Micael Bydén och ett mindre antal utvalda personer i ett strategiskt samtal om att utveckla totalförsvaret. Bankomats budskap är att kontanter inte kommer att fungera som betalmedel i krissituationer om inte kontantinfrastrukturen upprätthålls när det inte är kris.

– Kontanter kan vara det enda betalmedlet som fungerar vid en kris, om de digitala betalsystemen slås ut. Men för att kontanthanteringen ska fungera i kris måste den fungera när det inte är kris, säger Nina Wenning, vd för Bankomat.

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén och MSB:s vikarierande generaldirektör Camilla Asp har bjudit in utvalda företagsledare och generaldirektörer till en pilotkurs och strategiska samtal för att utveckla totalförsvaret. Bankomats vd Nina Wenning är en av de inbjudna, liksom företrädare från bland annat finansbranschen, telekommunikationsbranschen, Finansinspektionen och Riksbanken.

– Ett robust totalförsvar förutsätter en fungerande kontanthantering. Samtidigt ser vi att allt fler kommersiella aktörer slutar hantera kontanter i takt med att efterfrågan minskar. Nu måste staten gå in med finansiella muskler för att se till att den samhällsviktiga kontantinfrastrukturen upprätthålls, säger Nina Wenning.

Pilotkursen och de strategiska samtalen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av Försvarsmakten och MSB i Kungsängen utanför Stockholm den 8–9 november. Deltagarna kommer bland annat att diskutera krishanteringsplaner och risk- och sårbarhetsanalyser.

För mer information, kontakta:
Nina Wenning, vd, 070-422 04 70, [email protected]
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. I ungefär 180 av automaterna finns resevaluta. Bankomat står för trygghet, effektivitet och nytänkande.