Delade åsikter om kontantkrav på banker

Det är fler remissinstanser som välkomnar än som motsätter sig Riksbankskommitténs förslag om ett lagkrav på banker att tillgängliggöra kontanter. Det framgår av en sammanställning av remissvaren gjord av Bankomat, som själva är mycket kritiska till förslaget.

– Det är lätt att tänka att det är bankerna som ska se till att det finns kontanter att tillgå. Men då missar man att kontantinfrastrukturen är samhällsviktig och att den därför bör upprätthållas och subventioneras av staten, säger Nina Wenning, vd på Bankomat AB.

Den parlamentariska Riksbankskommittén kom i juni med delbetänkandet ”Tryggad tillgång till kontanter”. Där föreslås en ny lag som innebär att sex stora banker ska ansvara för att bibehålla befintlig infrastruktur för uttag och deponering av kontanter i landet.

Bankomats sammanställning av remissvaren visar att fler är positiva än negativa till förslaget. Bland de som vill ha ett lagkrav på banker finns FRII, Hela Sverige, Riksbanken, Riksgälden, Riksidrottsförbundet, Svensk Handel, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Konsumenter, Sveriges Föreningar och Tillväxtverket.

– Jag tror tyvärr att de som stödjer lagförslaget kommer att bli besvikna om det går igenom. Förslaget handlar bara om uttag och deponering och löser därför inte samhällsbehovet av att kontanter ska kunna användas vid kris och av personer i digitalt utanförskap. Framför allt saknas åtgärder för att handeln ska vilja ta emot kontanter, säger Nina Wenning.

De remissinstanser som tydligast motsätter sig ett lagkrav på banker är – förutom Bankomat – Finansinspektionen, Konkurrensverket, Sparbankernas Riksförbund och Svenska Bankföreningen. Finansinspektionen anser att förslaget kan leda till otillåtna samarbeten mellan bankerna och Konkurrensverket framhåller att det skulle snedvrida konkurrensen.

– Vi vill att delbetänkandet nu läggs på hyllan och att det slutbetänkande som kommer om ett år i stället tar ett helhetsgrepp om kontantinfrastrukturen. Riksbanken bör få ett förtydligat ansvar för kontanthanteringen, där det ingår att ansvara för depåerna runtom i landet och att subventionera kontantinfrastrukturen, säger Nina Wenning.

Sammanställning av remissvar
Läs Bankomats sammanställning av de 53 remissvaren här.

För mer information
Nina Wenning, vd, 070-70 422 04 70, [email protected]
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. Trygghet, tillgänglighet och valfrihet är viktigt för oss. Vi vill att kontanter ska finnas som ett av flera möjliga betalsätt.