Efter Bankomats stämningsansökan:
Euronet går med på att sluta använda ”bankomat”

Efter en stämningsansökan från Bankomat har konkurrenten Euronet Group gått med på förlikning. Stämningsansökan gällde varumärkesintrång, firmaintrång och otillbörlig marknadsföring då Euronet använt ”bankomat” om sina kontantautomater. Euronet ska nu upphöra med alla aktiviteter som omfattas av stämningsansökan.

– Varumärket och företagsnamnet Bankomat har högt förtroende och står för kvalitet och trygghet. Som konsument är det viktigt att veta vad man kan förvänta sig av olika företag som har kontantautomater och det blir svårare om andra aktörer använder Bankomats rättigheter, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

I november 2022 lämnade Bankomat – företrädda av Advokatbyrån Schjødt – in en stämningsansökan gentemot företaget Euronet Group till Patent- och marknadsdomstolen.

Bankomat AB har rätt till varumärket och företagsnamnet Bankomat®. Stämningsansökan avsåg varumärkesintrång, intrång i företagsnamn och brott mot marknadsföringslagen, då Euronet använt ”bankomat” om sina egna kontantautomater. I Sverige skedde detta på företagets hemsida och i Danmark på företagets automater.

Strax efter att stämningsansökan hade lämnats in och domstolsförhandlingar inletts valde Euronet, som tidigare hade förnekat intrång, att gå med på förlikning.

Förlikningen innebär att Euronet såväl i Sverige som i Danmark, Norge och Finland ska upphöra med alla aktiviteter som omfattas av Bankomats stämningsansökan. Euronet ska även delvis ersätta Bankomat för rättegångskostnaderna.

– Vi kände oss hela tiden trygga i att en dom skulle falla till Bankomats fördel, och att Euronet omedelbart valde förlikning tyder på att de gjorde samma bedömning. Det här sänder en tydlig signal också till andra företag att inte använda ”bankomat” om sina egna automater, säger Johan Nilsson.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]  Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]