Fyra av tio känner inte till kontantcenter

Fyra av tio känner inte till kontantcenter

Fyra av tio svenskar vet inte om att det finns kontantcenter runtom i landet där man inte bara kan ta ut utan också sätta in sedlar. Vetskapen om automaterna är särskilt låg bland äldre ­– den grupp som mest vill fortsätta använda kontanter. Det visar en Sifoundersökning beställd av Bankomat AB.

– Undersökningen visar att många människor inte känner till att det finns ställen där man både kan sätta in och ta ut kontanter. Vi måste bli bättre på att informera om de kontantcenter vi nu bygger över hela landet, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Enligt Sifoundersökningen känner 41 procent av svenskarna inte till att det finns kontantcenter där man både kan ta ut och sätta in sedlar. Särskilt låg är kännedomen bland äldre. Nästan hälften av de över 65 år, 47 procent, har ingen vetskap om kontantcentren.

– Vi arbetar sedan 2016 med att bygga ett heltäckande nät av uttags- och insättningsautomater över landet. Bara i år öppnar vi minst 30 nya kontantcenter, säger Johan Nilsson.

Trenden de senaste åren har varit att digitala betalningar ökar och användningen av kontanter minskar. Det kan innebära en särskild utmaning för personer i glesbygd och andra grupper i samhället som har ett behov av att använda kontanter.

Sifoundersökningen visar också att sju av tio vill kunna fortsätta använda kontanter även i framtiden. Mest positiva till kontanter är personer över 65 år – en grupp som består av två miljoner svenskar. Av dem vill hela 85 procent ha kvar kontanter.

– Kontanter kommer att behövas som ett sätt att betala under överskådlig tid, annars riskerar vissa grupper att stå utan betalningsmöjligheter. Så länge det finns ett behov av kontanter kommer vi att göra vad vi kan för att de ska vara tillgängliga, säger Johan Nilsson.

I dag finns det över 100 kontantcenter runtom i Sverige. Några av de orter som får nya kontantcenter under 2018 är Angered, Borås, Bålsta, Löddeköping, Piteå, Stockholm, Umeå och Varberg.

För mer information
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected] Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]


Om Sifoundersökningen
Sifoundersökningen genomfördes genom telefonintervjuer under perioden 23 januari –3 februari 2018. Sammanlagt 2 301 personer över 18 år deltog i undersökningen.

  • På frågan ”Känner du till att det finns kontantcenter i Sverige där det via automater går att både ta ut sedlar och sätta in sedlar” svarade 55 procent ”Ja, jag känner till att det finns kontantcenter”. 41 procent svarade ”Nej, jag känner inte till att det finns kontantcenter”. 4 procent svarade ”Tveksam, vet ej”.
  • Bland åldersgruppen över 65 år svarade 43 procent att de känner till att det finns kontantcenter, medan 47 procent svarade nej på frågan. 10 procent svarade ”Tveksam, vet ej”.
  • På frågan ”Vill du att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala även i framtiden, eller vill du ha ett helt kontantlöst samhälle?” svarade 68 procent ”Jag vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala”, medan 25 procent svarade ”Jag vill ha ett helt kontantlöst samhälle”. 7 procent svarade ”Tveksam/vet ej”.
  • Bland åldersgruppen över 65 år svarade 85 procent att de vill ha kvar kontanter, medan 9 procent svarade att de vill ha ett kontantlöst samhälle. 6 procent svarade ”Tveksam, vet ej”.


Om Bankomats kontantcenter

  • Bankomat har sammanlagt över 1 800 kontantautomater på mer än 500 orter i Sverige.
  • Under året öppnar Bankomat 30 nya kontantcenter, där man både kan ta ut och sätta in sedlar. För närvarande finns 102 kontantcenter i drift runtom i landet.
  • I kontantcenter kan det också gå att – beroende på vilka tjänster kortutgivaren erbjuder – få kontoutdrag, göra överföringar och ändra pinkod.
  • I vissa uttagsautomater går det också att ta ut Euro och annan utländsk valuta.
  • Kontantcenter placeras främst i gallerior och i andra trygga miljöer där många människor är i rörelse.


Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. Trygghet, tillgänglighet och valfrihet är viktigt för oss. Vi vill att kontanter ska finnas som ett av flera möjliga betalsätt.