Fyra av tio svenskar har kontanter i plånboken

Drygt fyra av tio svenskar, 44 procent, har kontanter med sig i plånboken. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med 2021. Det visar en ny undersökning genomförd av Verian på uppdrag av Bankomat. 

– Kontanter är fortfarande viktiga för många människor som inte vill eller kan använda digitala betallösningar. Sannolikt har också många med sig kontanter som en trygghet, ifall digitala betalsätt inte skulle fungera, säger Johan Nilsson, marknadschef på Bankomat AB.

På uppdrag av Bankomat har Verian, tidigare Kantar Sifo, varje år sedan 2021 frågat svenskarna om de har kontanter med sig i plånboken, fickan eller handväskan.

År 2021 svarade 37 procent av svenskarna att de har kontanter med sig. Motsvarande siffra var 40 procent år 2022 och 43 procent år 2023. I årets undersökning svarade 44 procent att de har kontanter med sig.

Mellan år 2021 och 2023 ökade andelen svenskar som har kontanter med sig i alla åldersgrupper. I årets undersökning ökar andelen bara i den äldsta gruppen.

– Trots att kontantanvändningen går stadigt nedåt så ser vi en kontinuerlig uppgång av andelen svenskar som har kontanter med sig. Utvecklingen kan inte enbart förklaras av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, eftersom vi såg en tydlig ökning redan dessförinnan. Att vi har en åldrande befolkning är inte heller hela förklaringen, eftersom vi har sett en ökning även i yngre åldersgrupper, säger Johan Nilsson.

I januari i år tillsatte finansmarknadsminister Niklas Wykman en utredning om möjligheten att betala med kontanter. Utredaren Dennis Dioukarev har även frihet att föreslå fler åtgärder för att stärka kontanthanteringen i samhället och ska redovisa resultatet av uppdraget senast den 31 december 2024.

– Det är i dag svårt för de människor som vill använda kontanter att göra det. Många butiker tar inte längre emot kontanter och det finns nästan inga möjligheter att betala räkningar över disk. Orsaken är att det finns svag kommersiell bärkraft för privata företag att erbjuda sådana tjänster. Därför behöver staten nu ta ett finansiellt ansvar för den samhällsviktiga kontanthanteringen, säger Johan Nilsson.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Om undersökningen:

Verian genomförde undersökningen den 22–29 februari 2024, med en komplettering den 25–27 mars 2024, som en webbaserad undersökning. Sammanlagt 4 500 personer i åldrarna 18 till 79 år fick svara på följande fråga:

Har du kontanter (sedlar eller mynt) med dig i plånboken/fickan/handväskan?

● 25 procent svarade: ”Ja, jag har alltid kontanter med mig.”
● 19 procent svarade: ”Ja, jag har ofta kontanter med mig.”
● 35 procent svarade: ”Nej, jag har sällan kontanter med mig.”
● 20 procent svarade: ”Nej, jag har aldrig kontanter med mig.”

Läs hela undersökningen från Verian under Undersökningar & Rapporter. 

Andel (%) som har/inte har kontanter med sig, 2021–2024

Andel (%) som har kontanter med sig i olika åldersgrupper, 2021–2024
Här inräknas de personer som svarat ”Ja, jag har alltid kontanter med mig” och ”Ja, jag har ofta kontanter med mig”.

Andel (%) som har kontanter med sig per län, 2021–2024
Här inräknas de personer som svarat ”Ja, jag har alltid kontanter med mig” och ”Ja, jag har ofta kontanter med mig”.


Källa: Bankomat AB

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på nästan 600 orter i Sverige. I ungefär 300 av automaterna finns resevaluta. Bankomat står för trygghet, effektivitet och nytänkande.