Fyra av tio svenskar har kontanter i plånboken

Drygt fyra av tio svenskar, 43 procent, har kontanter med sig i plånboken. Det är en ökning med sex procentenheter jämfört med 2021, och en nästan lika stor andel som strax efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina våren 2022. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat.

– Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina ökade människors medvetenhet av att ha kontanter på sig i beredskapssyfte. Några veckor efter invasionen hade betydligt fler svenskar sedlar i plånboken och att nästan lika många svenskar fortfarande har det visar att krismedvetenheten håller i sig, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

På uppdrag av Bankomat har Kantar Sifo fyra gånger frågat svenskarna om de har kontanter med sig i plånboken.

År 2021 svarade 37 procent av svenskarna att de har kontanter i plånboken. År 2022 gjordes två undersökningar, en strax före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och en några månader efter invasionen, och i de undersökningarna var motsvarande siffra 40 respektive 44 procent. I april 2023 svarade 43 procent av svenskarna att de har kontanter i plånboken.

– Omvärldshändelser som pandemin och invasionen av Ukraina påverkar tillfälligt svenskarnas förhållande till kontanter, men det är inte självklart att det leder till ihållande beteendeförändringar. I det sammanhanget är det intressant att fler svenskar väljer att bära med sig kontanter även ett år efter krigets utbrott, säger Johan Nilsson.

Den i särklass största förändringen mellan undersökningarna i maj 2022 och april 2023 är i åldersgruppen 65–79 år, alltså bland de äldsta personerna. Här minskar andelen personer som har kontanter i plånboken från 65 procent till 58 procent, vilket innebär en delvis återgång till nivån i denna åldersgrupp före invasionen av Ukraina. I övriga åldersgrupper ökar andelen eller ligger kvar på ungefär samma nivå.

– Kontanter är fortfarande viktiga för många människor som inte vill eller kan använda digitala betallösningar. Kontanthanteringen behöver också fungera i vardagen för att den ska fungera i krissituationer, då digitala betalsystem kan slås ut. Nu behöver staten ta ett finansiellt ansvar för att säkra kontanthanteringen, säger Johan Nilsson.

Den 31 mars 2023 presenterades utredningen Staten och betalningarna av landshövding Anna Kinberg Batra. I uppdraget ingick att ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanterna och utredningen lade också fram vissa förslag kring detta. Utredningens betänkande bereds nu inom Regeringskansliet.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Om Sifoundersökningen
Kantar Sifo genomförde undersökningen den 24 mars – 6 april 2023 som en webbaserad undersökning. Sammanlagt 3 250 personer i åldrarna 18 till 79 år fick svara på följande fråga:

Har du kontanter (sedlar eller mynt) med dig i plånboken/fickan/handväskan?”
22,5 procent svarade: ”Ja, jag har alltid kontanter med mig.”
20,5 procent svarade: ”Ja, jag har ofta kontanter med mig.”
35,2 procent svarade: ”Nej, jag har sällan kontanter med mig.”
21,8 procent svarade: ”Nej, jag har aldrig kontanter med mig.”
0,1 procent svarade: ”Tveksam/vet ej.”

Andel (%) som har/inte har kontanter med sig, 2021–2023

Andel (%) som har kontanter med sig i olika åldersgrupper, 2021–2023
Här inräknas de personer som svarat ”Ja, jag har alltid kontanter med mig” och ”Ja, jag har ofta kontanter med mig”.

Andel (%) som har kontanter med sig per län, 2021–2023
Här inräknas de personer som svarat ”Ja, jag har alltid kontanter med mig” och ”Ja, jag har ofta kontanter med mig”.

Källa: Bankomat.
Läs hela Sifoundersökningen under rubriken Undersökningar & Rapporter.