Ge staten ansvar för kontanterna

I dag går remisstiden ut för Riksbankskommitténs lagförslag om att sex stora banker ska ansvara för kontanthanteringen i landet. Bankomats principiella invändning mot förslaget är att kontanthanteringen är en viktig del av samhällets infrastruktur och därför bör upprätthållas av staten. 

– I dag finns ingen statlig aktör som tar nationellt ansvar för kontanthanteringen, men tyvärr adresserar Riksbankskommittén inte detta problem. Ett lagkrav på banker kan tvärtom leda till att staten i ännu större utsträckning abdikerar från sitt övergripande ansvar, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Den parlamentariska Riksbankskommittén kom i juni med delbetänkandet ”Tryggad tillgång till kontanter”. Där föreslås en ny lag som innebär att de största bankerna i Sverige, undantaget det statsägda bolaget SBAB, ska ansvara för att bibehålla befintlig infrastruktur för uttag och deponering av kontanter.

– Eftersom lagförslaget bara riktar in sig på uttag och deponering så löser det heller inte samhällsbehovet av att kontanter ska kunna användas vid kris och av personer i digitalt utanförskap. Vad som framför allt saknas är åtgärder för att handeln ska vilja ta emot kontanter, säger Johan Nilsson.

Riksbankskommittén, som har till uppdrag att utreda det penningpolitiska ramverket och Riksbankslagen, ska lämna sitt slutbetänkande i november 2019. 

– Vi vill att delbetänkandet nu läggs på hyllan och att slutbetänkandet i stället tar ett helhetsgrepp om kontantinfrastrukturen. Riksbanken bör få ett förtydligat ansvar för kontanthanteringen, där det ingår att ansvara för depåerna runtom i landet och att subventionera kontantinfrastrukturen, säger Johan Nilsson.

Bankomats remissvar

Läs Bankomats remissvar här.

För mer information
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected] 

Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]