Insättningar av kontanter i automater allt vanligare

Svenskarna sätter allt oftare in pengar i kontantautomater. Från 2017 till 2021 har antalet insättningar ökat med 30 procent. Samtidigt har de insatta beloppen blivit lägre, enligt statistik från Bankomat AB.

– Allt fler av våra automater har insättningsfunktion och det gör det enklare för fler att sätta in pengar. Samtidigt är det allt mindre kontanter i omlopp i samhället, vilket är orsaken till att de insatta beloppen minskar, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Under 2021 gjordes totalt 6,4 miljoner insättningar i Bankomats automater. Det är en ökning med 30 procent sedan 2017, då antalet insättningar uppgick till 5,0 miljoner. Samtidigt har genomsnittsbeloppet för varje insättning minskat från 1 935 kronor 2017 till 1 755 kronor 2021.

– Många människor i dag vill inte ha kontanter på fickan. Ett skäl är att det upplevs som smidigare att betala digitalt. Ett annat skäl är att det kan vara svårt att göra sig av med kontanter eftersom många butiker och restauranger i dag enbart accepterar digitala betalningar, säger Johan Nilsson.

När efterfrågan på kontanter stadigt minskar blir det mindre attraktivt för kommersiella aktörer som banker, kontantserviceföretag, värdebolag och handlare att hantera kontanter.

På regeringens uppdrag leder Anna Kinberg Batra utredningen Statens roll på betalningsmarknaden, som ska slutredovisas i november 2022. I uppdraget ingår att ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanterna.

– Det finns ett samhällsbehov av en fungerande kontanthantering, inte minst i krissituationer då digitala betalsätt kan slås ut. Självfallet bör ansvaret för den samhällsviktiga kontanthanteringen ligga på staten och inte på kommersiella företag, säger Johan Nilsson.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]  Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Insättningar i Sverige per år

Insättningar per län 2021

Källa: Bankomat