Kontantbarometern: Kontantuttagen minskar med 12 procent  

Svenskarna tog ut 30 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater under första halvåret 2021. I snitt tog varje svensk ut 480 kronor i månaden, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med motsvarande period förra året.

– Även om efterfrågan på kontanter nu minskar snabbt finns fortfarande ett stort samhällsbehov av en fungerande kontanthantering. Kontanter är viktiga både för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Under första halvåret 2021 tog svenskarna ut sammanlagt 30 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater, vilket motsvarar ett genomsnitt på 480 kronor per person och månad. Det kan jämföras med totalt 34 miljarder kronor eller 546 kronor per person och månad under första halvåret 2020.

Tidigare statistik från Kontantbarometern visar att uttagen sett över tid har minskat med ungefär 10 procent per år. Under Coronapandemin har minskningen varit ännu större.

– När efterfrågan på kontanter stadigt minskar, så blir det mindre attraktivt för kommersiella aktörer som banker, kontantserviceföretag, värdebolag och handlare att hantera kontanter. Det har lett till att delar av kontantinfrastrukturen i samhället har monterats ned, säger Johan Nilsson.

På regeringens uppdrag leder nu Anna Kinberg Batra utredningen Statens roll på betalningsmarknaden, som ska slutredovisas i november 2022. I uppdraget ingår att ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanterna.

– Vad som nu krävs är en rad statliga insatser för att kontanthanteringen ska fortsätta att fungera. Det borde vara självklart att ansvaret för en samhällsviktig infrastruktur ska ligga på staten och inte på marknadsaktörer, säger Johan Nilsson.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]  Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Fakta om Kontantbarometern
Statistiken bygger på de samlade uttagen och insättningarna från Bankomats kontantautomater i landet. Beräkningen av genomsnitt per person bygger på SCB:s statistik över hela Sveriges befolkning.

Kontantbarometern per län
Uttag och insättning per person och månad under första halvåret 2021 i varje län.

Källa: Bankomat