Kontantbarometern: Kontantuttagen minskar med 13 procent

Under första halvåret 2023 tog varje svensk i genomsnitt ut 455 kronor i månaden ur Bankomats kontantautomater, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med motsvarande period 2022. Samtidigt ökar insättningarna av kontanter.

– Efterfrågan på kontanter ökade den närmsta tiden efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Nu ser vi återigen en snabb minskning av kontantuttagen samtidigt som allt mer kontanter sätts in på bankkonton. Den krismedvetenhet som uppstod våren 2022 har nu helt klart klingat av, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Under första halvåret 2023 tog svenskarna ut i genomsnitt 455 kronor per person och månad. Motsvarande siffra för våren 2022 var 520 kronor. Svenskarnas uttag av kontanter minskade därmed med 13 procent.

Minskningen kommer efter en tillfällig ökning under första halvåret 2022, då kontantuttagen ökade med 8 procent jämfört med motsvarande period 2021. Dessförinnan hade kontantuttagen minskat stadigt med ungefär 10 procent per år.

Samtidigt som uttagen av kontanter minskade under första halvåret 2023 ökade insättningen av kontanter med 13 procent, från 138 kronor per person och månad våren 2022 till 156 kronor per person och månad våren 2023.

– Även om människor använder kontanter i allt mindre utsträckning så finns det ett stort samhällsbehov av en fungerande kontanthantering. Kontanter är framför allt nödvändiga för människor som befinner sig i digitalt utanförskap och för att samhället inte ska bli för sårbart i en krissituation, säger Johan Nilsson.

Den minskade efterfrågan på kontanter försvagar incitamenten för kommersiella aktörer att hantera kontanter, vilket har lett till att många företag som erbjuder kontanttjänster har dragit ner på eller upphört med sin verksamhet.

Under våren presenterades utredningen Staten och betalningarna, som bland annat haft i uppdrag att ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanthanteringen. Slutbetänkandet bereds nu inom Regeringskansliet.

– Utredningen slår fast att staten ska ta ett större ansvar för kontanterna, men saknar tyvärr förslag på hur det ska gå till. Vad som konkret behövs är att staten finansierar de mest sårbara delarna av kontanthanteringen. Det handlar främst om manuella kontanttjänster, handelns kontanthantering och värdehantering, säger Johan Nilsson.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]  Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Fakta om Kontantbarometern
Statistiken bygger på de samlade uttagen och insättningarna från Bankomats kontantautomater i landet. Beräkningen av genomsnitt per person bygger på SCB:s statistik över hela Sveriges befolkning.

Kontantbarometern per län
Uttag och insättning per person och månad under första halvåret 2023 i varje län.

Källa: Bankomat

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på nästan 600 orter i Sverige. I ungefär 250 av automaterna finns resevaluta. Bankomat står för trygghet, effektivitet och nytänkande.