Kontantbarometern: Kontantuttagen minskar med 21 procent

Svenskarna tog ut 34 miljarder kronor i Bankomats kontantautomater under andra halvåret 2020. I genomsnitt tog varje svensk ut 545 kronor i månaden, vilket är en minskning med 21 procent jämfört med motsvarande period 2019.

– Den stora minskningen av kontantuttag förklaras delvis av coronakrisen. Många har varit hemma mer, konsumerat mindre och förändrat sina betalningsvanor, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Under andra halvåret 2020 tog svenskarna ut sammanlagt 33,9 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater, vilket motsvarar ett genomsnitt på 545 kronor per person och månad. Det kan jämföras med totalt 42,5 miljarder kronor eller 686 kronor per person och månad under andra halvåret 2019.

Tidigare statistik från Kontantbarometern visar att uttagen sett över tid har minskat med ungefär 10 procent per år.

– Även om efterfrågan på kontanter nu minskar snabbt finns fortfarande ett stort samhällsbehov av en fungerande kontanthantering. Kontanter är viktiga både för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Johan Nilsson.

I december tillsatte regeringen utredningen Statens roll på betalningsmarknaden under ledning av Anna Kinberg Batra. I utredningsdirektivet konstateras att digitaliseringen leder till stora förändringar av hur vi betalar och att allt färre använder kontanter. Mot den bakgrunden ska Anna Kinberg Batra ta ställning till statens respektive näringslivets framtida roll på betalningsmarknaden.

– Vad som nu krävs är en rad statliga insatser för att kontanthanteringen ska fortsätta att fungera. Det borde vara självklart att ansvaret för en samhällsviktig infrastruktur ska ligga på staten och inte på marknadsaktörer, säger Johan Nilsson.

För mer information
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected] 
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Fakta om Kontantbarometern
Statistiken bygger på de samlade uttagen och insättningarna från Bankomats kontantautomater i landet. Beräkningen av genomsnitt per person bygger på SCB:s statistik över hela Sveriges befolkning.

Kontantbarometern per län
Uttag och insättning per person och månad under andra halvåret 2020 i varje län.

LänUttag/månadInsättning/månad
Blekinge572 kr138 kr
Dalarna529 kr124 kr
Gotland499 kr123 kr
Gävleborg526 kr147 kr
Halland473 kr131 kr
Jämtland439 kr87 kr
Jönköpings län510 kr133 kr
Kalmar län532 kr133 kr
Kronoberg502 kr145 kr
Norrbotten481 kr99 kr
Skåne650 kr203 kr
Stockholms län576 kr175 kr
Sörmland554 kr175 kr
Uppsala län405 kr113 kr
Värmland530 kr90 kr
Västerbotten284 kr76 kr
Västernorrland478 kr98 kr
Västmanland598 kr173 kr
Västra götaland562 kr156 kr
Örebro län480 kr130 kr
Östergötland509 kr130 kr
Hela landet545 kr153 kr

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. I ungefär 150 av automaterna finns resevaluta. Bankomat utvecklar även andra bankgemensamma tjänster till banker och konsumenter. Bankomat står för trygghet, effektivitet och nytänkande.