Kontantbarometern: Kontantuttagen minskar med 4 procent

Svenskarna tog ut 33 miljarder kronor i Bankomats kontantautomater under andra halvåret 2021. I genomsnitt tog varje svensk ut 522 kronor i månaden, vilket är en minskning med bara 4 procent jämfört med motsvarande period 2020.

– Minskningen av kontantuttagen har tydligt bromsat in. Tidigare statistik visar att uttagen sett över tid har minskat med ungefär 10 procent per år, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB

Under andra halvåret 2021 tog svenskarna ut sammanlagt 32,7 miljarder kronor i Bankomats automater, vilket kan jämföras med 33,9 miljarder kronor under motsvarande period året innan. Uttagen per person var 522 kronor andra halvåret 2021 och 545 kronor andra halvåret 2020, vilket motsvarar en minskning på 4,2 procent.

– När automater används allt mindre är det ett tecken på att behovet av kontantservice minskar. Sammantaget räknar vi med att både sätta ut och ta bort automater i framtiden, men det totala antalet automater kommer att minska de närmaste åren, säger Johan Nilsson.

Förra året trädde en ny lag om kontanthantering i kraft. Den innebär att sex av Sveriges största banker ska se till att svenskarna inte har för långt från hemmet till närmaste ställe att ta ut kontanter. På uppdrag av bankerna ser Bankomat till att lagen efterlevs.

Men det är inte bara Bankomat som erbjuder kontantuttag. Det gör även andra aktörer, bland andra dagligvaruhandeln.

– Om andra aktörer minskar antalet ställen där kontantuttag erbjuds kommer Bankomat att kompensera för det och sätta ut nya automater, så att lagkravet fortfarande uppfylls, säger Johan Nilsson.

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har kontantuttagen ökat kraftigt, jämnt fördelat över hela landet. Bankomat fyller nu därför på automaterna oftare än normalt.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]  Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Fakta om Kontantbarometern
Statistiken bygger på de samlade uttagen och insättningarna från Bankomats kontantautomater i landet. Beräkningen av genomsnitt per person bygger på SCB:s statistik över hela Sveriges befolkning.

Kontantbarometern per län
Uttag och insättning per person och månad under andra halvåret 2021 i varje län.

Källa: Bankomat