Kontantbarometern: Kontantuttagen ökar med 8 procent

Under våren 2022 tog varje svensk i genomsnitt ut 520 kronor i månaden ur Bankomats kontantautomater, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period 2021. Ökningen sammanfaller med Rysslands invasion av Ukraina och kommer efter en lång period av minskade kontantuttag.

– Många svenskar har sannolikt hörsammat MSB:s budskap om kontanternas betydelse i en eventuell krissituation. Men för att Sverige ska ha krisberedskap krävs också att staten går in med finansiella resurser för att upprätthålla kontanthanteringen i samhället, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Under första halvåret 2022 tog svenskarna ut sammanlagt 32,7 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater, vilket motsvarar ett genomsnitt på 520 kronor per person och månad. Det kan jämföras med totalt 30,0 miljarder kronor eller 480 kronor per person och månad under första halvåret 2021. Svenskarnas genomsnittliga uttag av kontanter per månad ökade därmed med 8,4 procent från våren 2021 till våren 2022.

Ökningen utgör ett tydligt trendbrott, då tidigare statistik från Bankomat visar att kontantuttagen över tid har minskat med ungefär 10 procent per år. De första tecknen till trendbrottet syntes dagarna efter den ryska diktaturens invasion av Ukraina, då uttagen av kontanter från Bankomats automater ökade med mer än 30 procent.

– Sett över tid har den minskade efterfrågan på kontanter försvagat incitamenten för privata företag att hantera kontanter, vilket har lett till att kontanthanteringen i samhället har monterats ner. För att säkerställa Sveriges krisberedskap måste staten nu stå för delar av näringslivets kostnader för att upprätthålla kontantinfrastrukturen, säger Johan Nilsson.

På regeringens uppdrag leder Anna Kinberg Batra utredningen Statens roll på betalningsmarknaden, som ska slutredovisas den 31 mars 2023. I uppdraget ingår att ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanterna.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]  Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Fakta om Kontantbarometern
Statistiken bygger på de samlade uttagen och insättningarna från Bankomats kontantautomater i landet. Beräkningen av genomsnitt per person bygger på SCB:s statistik över hela Sveriges befolkning.

Kontantbarometern per län
Uttag och insättning per person och månad under första halvåret 2022 i varje län.

Källa: Bankomat