Kontantbarometern: Minskningen av kontantuttagen planas ut

Under andra halvåret 2022 tog varje svensk i genomsnitt ut 523 kronor i månaden ur Bankomats kontantautomater, vilket är lika mycket som togs ut för ett år sedan. Efter många år av snabbt minskade kontantuttag syns nu en utplaning av minskningen.

– Omvärldshändelser som pandemin och invasionen av Ukraina påverkar tillfälligt svenskarnas förhållande till kontanter. Det gör den långsiktiga trenden lite svår att tyda, men min bedömning är att den snabba minskning av kontantuttagen som vi sett under lång tid nu har planats ut, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Under andra halvåret 2022 tog svenskarna ut sammanlagt 33,0 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater, vilket motsvarar ett genomsnitt på 523 kronor per person och månad. Det är nästan exakt samma siffra som för andra halvåret 2021, då svensken i genomsnitt tog ut 522 kronor per månad.

Året dessförinnan, under andra halvåret 2020, minskade kontantuttagen med 4,2 procent jämfört med föregående år. Fram till dess hade minskningen under lång tid varit ungefär 10 procent per år.

– Att uttagen inte fortsatte att minska hösten 2022 är sannolikt en effekt av Rysslands invasion av Ukraina i februari, som ökade svenskarnas medvetenhet om kontanternas betydelse i händelse av kris. Om Ukraina inte hade invaderats hade vi nog sett en liten minskning av kontantuttagen också under hösten 2022, men inte alls på den tidigare nivån 10 procent, säger Johan Nilsson.

Övergången från kontanter till digitala betalsätt har gått rekordsnabbt i Sverige. Samtidigt lever många människor i ett digitalt utanförskap och är beroende av kontanter för att klara sin vardag. En del människor föredrar att betala kontant av andra skäl, exempelvis integritetsskäl.

– Att uttagen av kontanter nu inte minskar lika snabbt tror jag beror på att de flesta som kan och vill gå över till att betala digitalt redan har gjort det. För dem som använder kontanter är det fortsatt viktigt att den möjligheten finns, säger Johan Nilsson.
För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]  Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Fakta om Kontantbarometern
Statistiken bygger på de samlade uttagen och insättningarna från Bankomats kontantautomater i landet. Beräkningen av genomsnitt per person bygger på SCB:s statistik över hela Sveriges befolkning.
Kontantbarometern per län
Uttag och insättning per person och månad under andra halvåret 2022 i varje län.

Källa: Bankomat