Kontantbarometern: Svenskarna tog ut 45 miljarder kronor

Samtidigt som allt fler väljer att betala digitalt tog svenskarna ut mer än 45 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater under det första halvåret 2018. I snitt tog varje svensk ut 740 kronor i månaden, vilket motsvarar en minskning med knappt 15 procent jämfört med halvåret innan.

– Även om de digitala betalningarna ökar snabbt så står kontanterna fortfarande för en viktig del av svenskarnas vardagliga ekonomi. Och så länge människor vill använda kontanter så kommer vi att göra vad vi kan för att det ska vara möjligt, säger Nina Wenning, vd på Bankomat.

Mellan januari och juni i år tog svenskarna ut sammanlagt över 45 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater. Det innebär att varje svensk i snitt tog ut 740 kronor i månaden. Under halvåret innan, juni–december 2017, tog svenskarna sammanlagt ut 52,8 miljarder kronor i företagets automater, vilket motsvarar 869 kronor i månaden per person. Att direkt jämföra siffrorna kan dock vara svårt, på grund av det sedelbyte som Riksbanken genomförde mellan 2015–2017.

Statistiken visar även att det finns stora variationer mellan olika delar av Sverige. Medan den genomsnittliga skåningen under det första halvåret 2018 tog ut 870 kronor i månaden, så tog västerbottningen bara ut 411 kronor.

– Den minskade efterfrågan på kontanter innebär att kostnaderna för kontanthanteringen blir allt högre. Samtidigt finns det fortfarande ett samhällsbehov av att kontanter ska kunna användas, inte minst av människor i digitalt utanförskap. Kontantinfrastrukturen bör därför upprätthållas av staten, säger Nina Wenning.

Under första halvåret i år sattes 8,7 miljarder kronor in via Bankomats insättningsautomater. Det motsvarar 143 kronor i månaden för varje svensk.

– Sedan ett par år arbetar vi med att bygga ett heltäckande nät av automater där man inte bara kan ta ut pengar, utan även sätta in sedlar. Nu ser vi att det arbetet har gett resultat och att insättningsautomaterna används av allt fler, säger Nina Wenning.

För mer information
Nina Wenning, vd på Bankomat, 070-422 04 70, [email protected]Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Fakta: 45 miljarder kronor på sex månader
● Under det första halvåret 2018 tog svenskarna sammanlagt ut drygt 45 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater. Det motsvarar i genomsnitt ett uttag på 740 kronor per person och månad.
● Under det första halvåret 2018 satte svenskarna in totalt 8,7 miljarder kronor i Bankomats insättningsautomater, vilket motsvarar 143 kronor per person och månad.
● Statistiken bygger på de samlade uttagen och insättningarna från Bankomats kontantautomater i landet. Beräkningen av genomsnitt per person bygger på SCB:s statistik över hela Sveriges befolkning.
● Det sammanlagda värdet av alla sedlar och mynt som är i omlopp i Sverige är 59 miljarder kronor. Summan har de senaste fem åren sjunkit, från 88 miljarder 2013, enligt Riksbanken.

Källor: Bankomat, SCB och Riksbanken

Tabell:
 Uttag per person och månad under första halvåret 2018 i varje län, sorterade efter storleken på uttagen.

LänUttag/månadInsättning/månad
Skåne870 kr209 kr
Stockholms län815 kr171 kr
Västmanland795 kr161 kr
Västra Götaland786 kr158 kr
Blekinge763 kr135 kr
Värmland759 kr72 kr
Södermanland739 kr186 kr
Dalarna724 kr99 kr
Jönköpings län718 kr125 kr
Kalmar län714 kr112 kr
Östergötland712 kr115 kr
Gävleborg698 kr129 kr
Gotland695 kr108 kr
Halland679 kr121 kr
Västernorrland670 kr83 kr
Kronoberg666 kr156 kr
Norrbotten659 kr66 kr
Örebro län644 kr116 kr
Jämtland606 kr71 kr
Uppsala län556 kr81 kr
Västerbotten411 kr73 kr
Hela landet740 kr143 kr

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. Trygghet, tillgänglighet och valfrihet är viktigt för oss. Vi vill att kontanter ska finnas som ett av flera möjliga betalsätt.