Kontanterna minskade med 40 procent under 2010-talet

Värdet på de sedlar och mynt som cirkulerar i den svenska ekonomin minskade med 40 procent under 2010-talet. År 2019 fanns kontanter till ett värde av 62 miljarder kronor i omlopp, vilket kan jämföras med 103 miljarder kronor år 2010.

– Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle går rekordsnabbt. Andelen kontanta betalningar i ekonomin har minskat drastiskt de senaste åren, vilket gör Sverige unikt i ett internationellt perspektiv, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Ny årsstatistik från Riksbanken visar att värdet av de kontanter som cirkulerar i ekonomin minskade med 40 procent under 2010-talet. År 2019 fanns sedlar och mynt till ett värde av 61,7 miljarder kronor i omlopp. Motsvarande siffra år 2010 var 103,4 miljarder kronor.

– Digitaliseringen av betaltjänster är i grunden positiv, men det finns utmaningar som handlar om människor i digitalt utanförskap och att digitala betalsystem kan slås ut i vissa typer av krissituationer. Därför vill Bankomat att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala under överskådlig tid, säger Johan Nilsson.

Bankomats egen statistik på kontantuttag i företagets automater visar på samma trend som Riksbankens data. År 2019 togs sedlar till ett värde av 83 miljarder kronor ut från automaterna. Det kan jämföras med 135 miljarder kronor år 2014, det första år då komplett statistik finns. Kontantuttagen minskade alltså med 39 procent under en femårsperiod.

– När kontantanvändandet minskar snabbt så krävs att det tas fram lösningar på de utanförskaps- och sårbarhetsproblem som finns i dag. Här har Sverige goda förutsättningar att bli det land i världen som utvecklar framtidens betaltjänster, säger Johan Nilsson.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected] Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Sedlar och mynt i cirkulation 2010–2019

ÅrSedlar,
miljarder kronor
Mynt,
miljarder kronor
Totalt,
miljarder kronor
2010985,4103,4
201193,65,398,8
201288,85,294,0
2013835,388,3
201475,15,380,3
201571,45,276,6
201659,75,064,7
201752,94,257,1
201855,42,958,3
201958,73,061,7

Siffrorna är ett årsgenomsnitt som baseras på den sista dagen i varje månad. Uppgifterna om genomsnittligt värde på sedlar och mynt i cirkulation är avrundade. I uppgiften om genomsnittligt värde på mynt i cirkulation ingår inte minnesmynt. Källa: Riksbanken.

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. Trygghet, tillgänglighet och valfrihet är viktigt för oss. Vi vill att kontanter ska finnas som ett av flera möjliga betalsätt.