Kontantuttagen minskar med 10 procent

Svenskarna tog ut 41 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater under första halvåret 2019. I genomsnitt tog varje svensk ut 663 kronor i månaden, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med motsvarande period 2018.

– Det finns många fördelar med övergången från kontanter till digitala betaltjänster, men utvecklingen är inte problemfri. Extra stora är utmaningarna i glesbygden och för personer i digitalt utanförskap, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Under första halvåret 2019 tog svenskarna ut sammanlagt 40,9 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater, vilket motsvarar ett genomsnitt på 663 kronor per person och månad. Det kan jämföras med totalt 45,1 miljarder kronor eller 740 kronor per person och månad under första halvåret 2018.

– Användningen av kontanter fortsätter att minska, vilket innebär att det blir allt dyrare att upprätthålla kontantinfrastrukturen. Utan kommersiell bärighet är det i längden inte rimligt att marknadsaktörer ska tvingas ta hela detta ansvar, säger Johan Nilsson.

Frågan om bankernas respektive statens ansvar för kontantinfrastrukturen har nyligen behandlats i en parlamentarisk utredning. Bankomat skrev i sitt remissvar att kontantinfrastrukturen är samhällsviktig och därför bör finansieras av staten.

Just nu bereds ett lagförslag på regeringskansliet, där sex banker ska bli skyldiga att se till att landets invånare inte har för långt från sin bostad till närmaste plats för kontantuttag.

– Staten bör inte detaljstyra hur kommersiella utförare av samhällsviktiga tjänster ska tillgodose samhällets behov. I stället för ett lagkrav baserat på boendeplats skulle jag vilja att bankerna frivilligt åtar sig att upprätthålla en tillräcklig kontantinfrastruktur på de ställen där människor använder kontanter, säger Johan Nilsson.

För mer information
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected] 

Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Fakta om Kontantbarometern
Statistiken bygger på de samlade uttagen och insättningarna från Bankomats kontantautomater i landet. Beräkningen av genomsnitt per person bygger på SCB:s statistik över hela Sveriges befolkning.
Kontantbarometern per län
Uttag och insättning per person och månad under första halvåret 2019 i varje län.

LänUttag/månadInsättning/månad
Skåne768 kr199 kr
Stockholms län716 kr166 kr
Västmanland707 kr161 kr
Västra Götaland700 kr150 kr
Värmland683 kr93 kr
Blekinge671 kr127 kr
Södermanland640 kr168 kr
Östergötland634 kr121 kr
Dalarna634 kr108 kr
Kalmar län622 kr110 kr
Gävleborg621 kr130 kr
Jönköpings län613 kr116 kr
Gotland601 kr105 kr
Västernorrland593 kr84 kr
Kronoberg587 kr142 kr
Halland574 kr123 kr
Norrbotten573 kr77 kr
Örebro län572 kr119 kr
Jämtland520 kr71 kr
Uppsala län494 kr97 kr
Västerbotten352 kr67 kr
Hela landet663 kr143 kr