Kontantuttagen minskar med 18 procent

Svenskarna tog ut 34 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater under första halvåret 2020. I genomsnitt tog varje svensk ut 546 kronor i månaden, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med första halvåret 2019.

– Den stora minskningen av kontantuttag förklaras delvis av coronapandemin. Många har varit hemma mer, konsumerat mindre och förändrat sina betalningsvanor, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Under första halvåret 2020 tog svenskarna ut sammanlagt 33,9 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater, vilket motsvarar ett genomsnitt på 546 kronor per person och månad. Det kan jämföras med totalt 40,9 miljarder kronor eller 663 kronor per person och månad under första halvåret 2019.

Tidigare statistik från Kontantbarometern visar att uttagen sett över tid minskar med ungefär 10 procent per år.

Bankomat vill att kontanter ska finnas kvar som betalningsmedel runtom i Sverige under överskådlig tid. Samtidigt ser vi på längre sikt positivt på övergången från kontanta till digitala betalsätt

säger Johan Nilsson.

Den 1 januari 2021 träder en ny kontantlag i kraft. Enligt lagen är sex stora banker skyldiga att se till att privatpersoner inte har för långt från sin bostad till närmaste ställe att ta ut kontanter. Bankomat hjälper nu bankerna att uppfylla lagkravet.

Lagen om kontantuttag måste nu åtföljas av statliga insatser för att andra delar av kontantkedjan ska fungera. Särskilt viktigt är det med incitament och åtgärder som gör det mer attraktivt för handeln att ta emot kontanter

säger Johan Nilsson.

För mer information
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Fakta om Kontantbarometern
Statistiken bygger på de samlade uttagen och insättningarna från Bankomats kontantautomater i landet. Beräkningen av genomsnitt per person bygger på SCB:s statistik över hela Sveriges befolkning.

Kontantbarometern per län
Uttag och insättning per person och månad under första halvåret 2020 i varje län.

LänUttag/månadInsättning/månad
Skåne648 kr187 kr
Västmanland609 kr150 kr
Stockholms län582 kr158 kr
Västra Götaland572 kr141 kr
Blekinge555 kr120 kr
Södermanland548 kr153 kr
Värmland531 kr78 kr
Gävleborg524 kr121 kr
Dalarna522 kr108 kr
Kalmar län521 kr115 kr
Östergötland519 kr113 kr
Jönköpings län509 kr119 kr
Kronoberg497 kr125 kr
Gotland487 kr106 kr
Örebro län483 kr118 kr
Västernorrland474 kr85 kr
Norrbotten469 kr81 kr
Halland465 kr114 kr
Jämtland414 kr72 kr
Uppsala län408 kr99 kr
Västerbotten281 kr64 kr
Hela landet546 kr136 kr

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. I ungefär 150 av automaterna finns resevaluta. Bankomat utvecklar även andra bankgemensamma tjänster till banker och konsumenter. Bankomat står för trygghet, effektivitet och nytänkande.