Nio av tio riksdagskandidater vill ha kvar kontanter

Nio av tio kandidater till höstens riksdagsval, 93 procent, vill att kontanter ska finnas kvar i framtiden. Det visar en enkätundersökning som Bankomat har låtit genomföra införa valet.

– Staten måste ta sitt ansvar för att de som vill fortsätta använda kontanter ska kunna göra det. Många människor i Sverige har inte möjlighet att betala digitalt. Och i krissituationer kan sedlar och mynt vara det enda betalningsmedlet som fungerar, säger Nina Wenning, vd på Bankomat.

Bankomat har frågat politiker som står på valbar plats till riksdagen om de vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt betalsätt i framtiden. En överväldigande majoritet av de svarande, 93 procent, vill det ska gå att betala med kontanter i Sverige. Bara 5 procent vill ha ett helt kontantlöst samhälle.

När samma fråga ställdes till allmänheten via Sifo i januari i år svarade 68 procent att de vill ha kvar kontanter. Var fjärde person, 25 procent, svarade att de vill ha ett helt kontantlöst samhälle.

– En fungerande infrastruktur för kontanthantering är ett angeläget samhällsbehov. Och precis som med andra viktiga delar av vår infrastruktur bör kontantinfrastrukturen subventioneras och upprätthållas av staten, säger Nina Wenning.

Riksbankskommittén presenterade nyligen ett förslag om att ansvaret för kontanthanteringen ska ligga på sex av de stora bankerna.

– Riksbankskommitténs förslag är vare sig rimligt eller hållbart. Ansvaret för viktig infrastruktur ska inte ligga på kommersiella aktörer. Det bör i stället tydliggöras att staten ska ta ansvar för kontanterna, till exempel genom att låta Riksbanken upphandla kontantinfrastrukturen, säger Nina Wenning.

För mer information
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]

Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Om valenkäten
Undersökningen genomfördes under perioden 22 maj – 18 juni som en elektronisk enkät bland riksdagskandidater på valbar plats. 298 av totalt 532 riksdagskandidater, motsvarande en svarsfrekvens på 56 procent, besvarade frågan:

”Vill du att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala även i framtiden, eller vill du ha ett helt kontantlöst samhälle?”

93 procent svarade ”Jag vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala”. 5 procent svarade ”Jag vill ha ett helt kontantlöst samhälle”. 3 procent svarade ”Tveksam, vet ej”.


Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. Trygghet, tillgänglighet och valfrihet är viktigt för oss. Vi vill att kontanter ska finnas som ett av flera möjliga betalsätt.